ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 16 – 20 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

понеделник, 16 септември 2019 260

Във връзка с уведомление на ЧЕЗ, Община Луковит информира гражданите, че компанията извършва дейности с цел подобряване услугите на своите клиенти. Успешната им реализация налага следните кратковременни прекъсвания на електрозахранването:

На 16, 17, 18, 19 и 20 септември 2019 г. (от 09:00 до 16:30 часа) – гр. Луковит, улици: „Бор“ 1, 2; „Кокиче“ 42, 25, 35, 21, 46, 19, 47, 39, 27а, 37, 22, 34, 41а, 17, 41, 24, 20, 43а, 48, 27, 29, 36а, 30, 28а, 18, 40, 16, 23, 26, 36, 32, 44, 28, 31, 33, 38, 50; „Лале“ 39, 24, 33, 35, 43, 37, 47, 31, 25, 28, 26, 17, 8, 27, 22, 13, 19, 41, 30, 20, 38, 21, 11, 16, 24а, 14, 29, 10, 12, 15, 18; „Лилия“ 2, 1; „Лозарска“ 27, 35, 15, 25, 10, 4а, 22, 14, 21, 20, 28, 33, 31, 12, 36, 20а, 39, 8, 45, 23, 50, 19, 46, 6, 20б, 18, 42, 16; „Мак“ 3а, 4, 6, 3, 2, 1, 59; местност Голият връх; „Начална“ 10, 43, 18, 37, 23, 42, 22, 17, 19, 32, 36, 30, 27, 28, 24, 21, 33, 38, 31, 16, 20, 41, 14, 26, 25, 35, 12, 29; „Пролет“ 27, 25, 17, 15, 46, 38, 28, 36, 40, 21, 19, 13, 26, 42, 30, 44а, 23, 34, 32; „Теменуга“ 23а, 29, 25, 10, 57, 18, 22, 41, 19, 4, 33, 8, 45, 14, 27, 23, 35, 6, 31, 16, 21, Тп57;

На 16, 17, 18, 19 и 20 септември 2019 г. (от 09:00 до 16:15 часа) – с. Дъбен, улици: „Вутевска“  30, 14, 16, 9, 17, 23, 28, 22, 13, 19, 42, 24, 46, 12, 8, 29, 44, 2, 5, 48, 38, 25, 32, 26, 18; „Иван Вазов“  33, 29, 20, 72, 66, 54, 13, 64, 15, 11, 10, 3, 60, 78, 70, 39, 58, 8, 12, 68, 14, 9; „Кральовска“ 2, 3, 1; „Пейо Яворов“ 5, 14, 10, 7, 18, 12, 2, 4, 15, 8, 9, 13, 11, 20, Тп 1, 1; „Петко Славейков“ 2, 1, 8, 10; „Петър Берон“ 4, 2, 3, 10, 6; „Поповска“ 25, 5, 1, 21, 11, 3, 7, 17, 19, 15, 4, 9, 23; „Сергей Румянцев“  24, 18, 1, 16, 21, 2, 8, 13, 17, 12, 32, 14, 35, 26, 30; „Урушка“ 4, 12; „Цоковска“ 4, 21, 2, 35, 24, 23, 26, 25, 17, 33, 30;

На 16, 17, 18, 19 и 20 септември 2019 г. (от 09:00 до 16:00 часа) – с. Дерманци, улици: „Бузлуджа“ 5, 2, 3, 1; „Васил Левски“ 115, 111, 113, 120, 131, 126, 135, 123, 132, 124, 130, 122, 129, 137, 136, 128, 127, 121, 139, 134, 119, 125, 117, 138; „Вежен“ 3, 1; „Крайбрежна“ 16, 22, 11, 24, 9, 18, 3, 12, 14, 7, 20, 5, 13; „Околовръстна“ 115, 110, 112, 99, 91, 105, 111, 101, 97, 109, 113, 106, 103, 107, 95, 108, 114; „Струмица“ 9, 16, 14, 13, 18, 7, 10, 12, 5, 11; „Съединение“ 9, 13, 5, 11, 1, 7, 2, 4, 8; „Христо Чернопеев“ 22, 6, 12, 2, 13, 14, 5, 3, 36, 34, 10, 9, 20, 28, 7, 4, 38, 11, 26, 18, 17, 32, 19, 21, 1, 30, 16, 8, 15; „Цар Калоян“ 29, 18, 14, 27, 26, 24, 22, 11, 8, 31, 10, 28, 5, 9, 17, 20, 2, 19, 4, 13, 12, 7, 23, 16, 1, 6, 15, 3; „Цар Симеон“ 45, 40, 49, 20, 18, 34, 47, 36, 43, 44, 37, 38, 30, 32, 41; „Шипка“ 15, 4, 6, 2, 1, 8, 9, 13, 11, 7, 3; Уо ТП 11;

На 17 септември 2019 г. (от 09:15 до 16:15 часа) – с. Дъбен, улици: „Васил Левски“  34, 31, 26, 46, 3, 32, 22, 27, 12, 36, 18, 19, 8, 28, 17, 5, 25, 1, 23, 15; „Диевска“ 2, 1, 11, 6, 3, 13; „Захари Стоянов“  28, 22, 11, 14, 3, 20, 16, 6, 9, 8, 15, 18, 13, 24; „Песовска“  41, 15, 14, 47, 16, 12, 20, 22, 18, 44, 30, 45, 33, 11, 26, 21, 29, 32, 34, 31, 24, 28, 38, 23, 36, 27, 17, 8, 10, 25; „Петко Славейков“ 53, 40, 51,   Уо Тп 3;

На 18 септември 2019 г. (от 09:00 до 16:15 часа) – с. Дерманци, улици: „Баба Тонка“ 6, 4, 8, 10, 2, 1; „Бачо Киро“ 9, 5, 7, 6, 14, 2, 11, 12, 3, 18, 4, 16, 8, 10; „Васил Левски“  96, 100, 83, 101, 76, 109, 89, 81, 106, 118, 85, 88, 84, 97, 112, 91, 103, 93, 107, 90, 80, 102, 78, 75, 79, 98, 72, 87, 110, 77, 70, 73, 95, 108, 116, 114, 892, 92, 99, 94, 105, 104; „Ген. Столетов“ 16, 18, 9, 14, 12; „Георги Бенковски“ 3, 4, 8, 6, 1; „Захари Стоянов“ 20, 11, 16, 15, 3, 17, 6, 14, 13, 21, 10, 9, 12, 5, 8; „Козлодуй“ 3, 2, 1; „Любен Каравелов“ 20, 19, 21, 30, 32, 11, 34, 28, 15, 13, 24, 23, 22, 17; „Опълченска“ 1, 9, 7, 11, 4, 3, 6, 5; „Пейо К. Яворов“ 4, 2; „Тракия“ 12, 7, 1, 8, 4, 5, 6, 9, 2, 3, 11; „Хан Кубрат“ 5, 14, 3, 2, 1, 12, 6, 4; „Христо Ботев“ 40, 17, 13, 33, 18, Павилион, 36, 34, 16, 19, 31, 29, 30, 25, 35, 26, 15, 24, 23, 42, 32, 27, 21, 20, 28, 22; „Цар Калоян“ 23, 27, 16, 21; „Цар Симеон“ 17; „Юрий А. Гагарин“ 25, 19, 11, 6, 15, 8, 75, 13, 2а, 23, 17, 2, 3, 9, Уо Тп 1;

На 19 и 20 септември 2019 г. (от 08:00 до 16:30 часа) – с. Дъбен, улици: улици: „Васил Левски“ 34, 31, 26, 46, 3, 32, 22, 27, 12, 36, 18, 19, 8, 28, 17, 5, 25, 1, 23, 15; „Вутевска“ 30, 14, 16, 9, 17, 23, 28, 22, 13, 19, 42, 24, 46, 12, 8, 29, 44, 2, 5, 48, 38, 25, 32, 26, 18; „Диевска“ 2, 1, 11, 6, 3, 13; „Захари Стоянов“ 28, 22, 11, 14, 3, 20, 16, 6, 9, 8, 15, 18, 13, 24; „Иван Вазов“ 33, 29, 20, 72, 66, 54, 13, 64, 15, 11, 10, 3, 60, 78, 70, 39, 58, 8, 12, 68, 14, 9; „Кральовска“ 2, 3, 1, 88, 98, 64, 54, 60, Уо ТП 4, 52, 53, 68, 94, 47, 59, 78, 66, 100, 104, 86, 99, 106, 101, 90, 58, 96, 84, 72, 56, 48, 55; „Пейо Яворов“ 5, 14, 10, 7, 18, 12, 2, 4, 15, 8, 9, 13, 11, 20, ТП 1, 1; „Песовска“ 41, 15, 14, 47, 16, 12, 20, 22, 18, 44, 30, 45, 33, 11, 26, 21, 29, 32, 34, 31, 24, 28, 38, 23, 36, 27, 17, 8, 10, 25; „Петко Славейков“ 2, 1, 8, 10, 53, 40, 51; „Петър Берон“ 4, 2, 3, 10, 6; „Поповска“ 25, 5, 1, 21, 11, 3, 7, 17, 19, 15, 4, 9, 23, 16, 27, 14, 29, 22, 18 А, 31, 20; „Сергей Румянцев“ 24, 18, 1, 16, 80, 21, 8, 13, 17, 12, 32, 14, 35, 26, 30; „Урушка“ 4, 12; „Хаджи Димитър“ 3, 5, 1; „Цоковска“ 4, 21, 2, 35, 24, 23, 26, 25, 17, 33, 30, Уо ТП 3;

На 19 и 20 септември 2019 г. (от 08:00 до 16:30 часа) – с. Беленци, улици: „Батак“ 2, 6, 3, 14, 5, 1; „Беласица“ 6, 1, 4; „Боровец“ 4, 6, 2; „Бузлуджа“ 12, 2, 10, 9, 11, 8, 6, 17, 1, 4, 15, 3, 13; „Васил Левски“ 22, 23, 27, 20, 3; „Втори юни“ 4, 2; „Георги Бенковски“ 6а, 9, 11, 6, 1, 2, 5, 4, 3, 7, 26, 15, 12, 14, 10, 16, 20, 17, 23, 13, 24, 18, 21; „Главна“ 2, 36, 9, 23, 28, 21, 13, 8, 11, 7, 17, 25, 32, 22, 10, 19, 14, 20, 1, 34, 24, 5, 26, 62, 83, 50, 31, 27, 75, 59, 41, 65, 49, 79, 82, 40, 44, 57, 53, 63, 78, 42, 37, 56, 52, 5, 70, 51, 76, 38, 45, 80, 48, 68, 84, 43, 73, 39, 54, 46, 29, 33, 4, 79а; „Деница“ 3, 2, 1, 4, 5; „Изгрев“ 1, 3, 2, 4; „Каноското“ 14, 20, 19, 21, 22, 10, 13, 29, 15, 9; „Кошута“ 4, 8, 2, 6; „Могилата“ 6, 8, 10, 12, 5; „Обзор“ 11, 10, 7, 13, 12, 8, 3, 6, 2, 1; „Оборище“ 8, 11, 5, 1, 2, 6, 3; „Пазара“ 5, 7, 3; „Първи май“ 2, 1; „Ратица“ 1, 3, 7, 5, 2; „Рила“ 2, 4, 1, 3; „Свети Илия“ 4; „Синчец“ 8, 3, 6; „Стара планина“ 8, 32 ,4, 6, 14, 12, 7; „Тодоришка“ 10, 3, 8, 6, 7, 4, 14, 5, 2, 13, 9, 11; „Христо Ботев“ 3, 1, 2, 4; „Чавдар“ 8, 16, 15, 10, 21, 12, 4, 11, 18, 9, 13, 14, 1, 19; „Чуканска“ 8, 6, 1, 4, 3, 5; „Шипка“ 5, 7, 3.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащия се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www.cez-rp.bg.


Споделете:

Свалете в PDF