ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 08 – 12 ЮЛИ 2019 Г.

понеделник, 08 юли 2019 389

Във връзка с уведомление на ЧЕЗ, Община Луковит информира гражданите, че компанията извършва дейности с цел подобряване услугите на своите клиенти. Успешната им реализация налага следните кратковременни прекъсвания на електрозахранването:

На 08, 0910, 11 и 12 юли 2019 г. (от 08:30 до 16:15 часа) – гр. Луковит, улици: „Бор“ 1, 2; „Кокиче“ 42, 25, 35, 21, 46, 19, 47, 39, 27а, 37, 22, 34, 41а, 17, 41, 24, 20, 43а, 48, 27, 29, 36а, 30, 28а, 18, 40, 16, 23, 26, 36, 32, 44, 28, 31, 33, 38, 50; „Лале“ 39, 24, 33, 35, 43, 37, 47, 31, 25, 28, 26, 17, 8, 27, 22, 13, 19, 41, 30, 20, 38, 21, 11, 16, 24а, 14, 29, 10, 12, 15, 18; „Лилия“ 2, 1; „Лозарска“ 27, 35, 15, 25, 10, 4а, 22, 14, 21, 20, 28, 33, 31, 12, 36, 20а, 39, 8, 45, 23, 50, 19, 46, 6, 20б, 18, 42, 16; „Мак“ 3а, 4, 6, 3, 2, 1, 59; местност Голият връх; „Начална“ 10, 43, 18, 37, 23, 42, 22, 17, 19, 32, 36, 30, 27, 28, 24, 21, 33, 38, 31, 16, 20, 41, 14, 26, 25, 35, 12, 29; „Пролет“ 27, 25, 17, 15, 46, 38, 28, 36, 40, 21, 19, 13, 26, 42, 30, 44а, 23, 34, 32; „Теменуга“ 23а, 29, 25, 10, 57, 18, 22, 41, 19, 4, 33, 8, 45, 14, 27, 23, 35, 6, 31, 16, 21, Тп57;

На 08, 0910, 11 и 12 юли 2019 г. (от 08:30 до 16:15 часа) – с. Бежаново, улици: „Асен Златаров“ 5, 4, 8, 9, 3, 7, 6, 10; „Беласица“ 2, 12, 9, 11, 7, 17, 18, 28, 51, 20, 6, 27, 47, 15, 14, 10, 19, 4, 53, 3, 30, 1, 13, 26; „Васил Левски“ 1, 8, 4, 6; „Иван Иванов“ 7, 14, 9, 5, 11, 12, 2, 1, 3, 4, 10, 13, 8; „Иван Роснев“ 9, 3, 7, 13, 1; „Козлодуй“ 5, 15, 11, 21, 17, 13, 7, 19, 1; „Кокиче“ 6, 4, 2, 1, 8, 12; „Плевен“ 28, 4, 74, 22, 35, 20, 3, 17, 13, 9, 1а Казанка, 32, 19, 14, 1, 46, 41, 18, 39, 25, 6, 44, 26, 2, 21, 51, 15, 16, 36, 30, 56, 12, 43, 23, 48, 33, 54, 29, 11, 5, 58, 31, 45, 42, 62, 27, 38, 7, 34; „Сергей Румянцев“ 1, 15, 9, 13, 19, 16, 3, 6, 5, 4, 8, 7, 2, 12, 17, 21; „Стублата“ 2, 6, 7, 1, 5, 8, 3, 9;

На 08, 0910, 11 и 12 юли 2019 г. (от 09:00 до 15:30 часа) – с. Торос, улици: „Васил Левски“ 6, 4, 24, 8, 1; „Витска“ 12, 13, 15, 11, 19, 20, 16, 33, 10, 6, 15а, 9, 4, 29, 37, 8, 41, 21а, 43, 35, 25, 17, 23, 49, 18, 31; „Вълчо Русковски“ 3, 5, 13, 11, 7; „Върбан Йотов Теслов“ 1, 10, 12, 6, 7, 11, 5, 14, 9, 8, 4, 2; „Дило Йотов“ 108, 130, 138, 126, 114, 115, 116, 112, 120, 129, 110, 127, 137, 132, 109, 124, 107, 128, 105, 135, 123, 117, 108а, 134, 141, 139, 121, 119, 113; „Марин Табаков“ 1, 11, 9, 6, 7, 2, 4, 5; „Младост“ 21, 29, 25, 19, 17, 13, 27, 23, 15; „Никола Вапцаров“ 27, 24, 18, 4, 23, 29, 16, 28, 30, 20, 25, 26, 22, 31; „Подполковник Тарасов“ 23, 9, 27, 3, 11, 19, 1, 15, 7, 5, 21; „Равнището“ 13, 9, 5, 41, 25, 1, 17, 6, 14, 4, 21, 2, 16, 10, 8, 19, 23, 7, 15; „Райна Княгиня“ 1, 1а; „Речна“ 2, 3, 1; „Хаджи Димитър“ 16, 19, 20а, 21, 17, 20, 18, 15, 13; „Христо Смирненски“ 2, 7, 6, 1, 4, 5, 3; Уо ТП 10;

На 08, 0910, 11 и 12 юли 2019 г. (от 09:00 до 15:30 часа) – с. Дерманци, улици: „Александър Стамболийски“ 22, 24, 35, 33, 37, 29, 31; „Васил Левски“ 20, 32, 30, 1, 10, 15, 25, 34, 26, 7, 4, 12, 38, 19, 11, 36, 13, 5, 28, 6, 27, 29, 21, 2, 40, 16, 14, 8, 18, 9, 31, 35, 33, 3, 17; „Вит“ 13; „Георги Раковски“ 40, 10, 26, 23, 32, 8, 12, 9, 36, 19, 28, 16, 5, 20, 1, 11, 30, 6, 34, 18, 24, 7, 14, 38, 13, 25, 3, 15; „Гоце Делчев“ 5, 19, 17, 9, 12, 25, 3, 14, 8, 7, 1, 29, 2, 21, 23, 4, 27, 6, 31; „Дърман“ 7, 3, 1, 6, 4, 8, 5; „Любен Каравелов“ 35, 42, 40, 44, 46; „Мизия“ 22, 19, 28, 5, 23, 8, 18, 1, 2, 13, 16, 14, 20, 6, 17, 3, 21, 22а, 12; „Оборище“ 9, 3, 5, 7, 1; „Околовръстна“ 9, 3, 5, 7, 10, 1, 20, 6, 4, 16, 8, 18, 14, 12, 11, 22; „Петко Д. Петков“ 5, 6, 4, 1, 2, 3, 7; „Подполковник Калитин“ 8, 9, 6, 3, 2; „Райна Княгиня“ 24, 15, 20, 22, 18; „Хан Аспарух“ 2, 5, 7, 4, 6, 3, 1; „Яне Сандански“ 1, 3, 6, 2, 5, Уо Тп 10;

На 08, 0910, 11 и 12 юли 2019 г. (от 09:30 до 16:30 часа) – с. Дерманци, улици: „Бузлуджа“ 5, 2, 3, 1; „Васил Левски“ 115, 111, 113, 120, 131, 126, 135, 123, 132, 124, 130, 122, 129, 137, 136, 128, 127, 121, 139, 134, 119, 125, 117, 138; „Вежен“ 3, 1; „Крайбрежна“ 16, 22, 11, 24, 9, 18, 3, 12, 14, 7, 20, 5, 13; „Околовръстна“ 115, 110, 112, 99, 91, 105, 111, 101, 97, 109, 113, 106, 103, 107, 95, 108, 114; „Струмица“ 9, 16, 14, 13, 18, 7, 10, 12, 5, 11; „Съединение“ 9, 13, 5, 11, 1, 7, 2, 4, 8; „Христо Чернопеев“ 22, 6, 12, 2, 13, 14, 5, 3, 36, 34, 10, 9, 20, 28, 7, 4, 38, 11, 26, 18, 17, 32, 19, 21, 1, 30, 16, 8, 15; „Цар Калоян“ 29, 18, 14, 27, 26, 24, 22, 11, 8, 31, 10, 28, 5, 9, 17, 20, 2, 19, 4, 13, 12, 7, 23, 16, 1, 6, 15, 3; „Цар Симеон“ 45, 40, 49, 20, 18, 34, 47, 36, 43, 44, 37, 38, 30, 32, 41; „Шипка“ 15, 4, 6, 2, 1, 8, 9, 13, 11, 7, 3; Уо ТП 11;

На 08 юли 2019 г. (от 08:00 до 09:00 часа) и на 12 юли (от 15:30 до 16:30 часа) – гр. Луковит, улица „Възраждане“ 16;

На 08 юли 2019 г. (от 08:00 до 09:00 часа) и на 12 юли (от 15:30 до 16:30 часа) – с. Пещерна, улици: „Ангел Кънчев“ 1, 4, 3, 10, 12, 2, 8; „Антон Страшимиров“ 2, „Васил Левски“ 20, 28, 8, 6, 26, 11, 16, 13, 23, 5, 21, 17, 10, 1, 24, 15, 12, 14, 1А, 30, 22, 4, 2, 9; „Васил Петлешков“ 32, 29, 24, 36, 30, 11, 13, 28, 26, 25, 22, 7, 6, 9, 2, 8, 4А, 1, 4, 3, 12, 10, 16, 20; „Витска долина“ 32, 15, 38, 20, 19, 11, 35, 12, 21, 3, 22, 7, 26, 23, 13, 14, 29, 30, 10, 27, 31, 34, 33, 17, 5, 36, 16, 18, 8, 6, 24; „Гео Милев“ 5, 9, 1, 4, 3; „Георги Бенковски“ 12, 5, 10, 19, 7, 8, 3, 4, 2, 13, 9, 17, 15; „Елин Пелин“ 1а, 6, 5, 3, 8, 1, 4; „Иван Вазов“ 20, 20, 18, 10, 24, 26, 22, 7; „Лозарска“ 4, 2; „Любен Каравелов“ 4, 1, 6, 2; „Отец Паисий“ 2, 1; „Панайот Волов“ 1, 2, 3; „Пейо К. Яворов“ 7а, 11б, 2, 7, 4, 5, 6, 3, 11в, 11, 3а, 11а, 9, 1; „Пчелиня“ 12; „Хаджи Димитър“ 16, 11, 10, 12, 15, 23, 19, 31, 9, 8, 3, 25, 17, 18, 27, 21; „Христо Ботев“ 3, 9, 2, 1, 5, 7, 6;  Тп 1, База, Цех, Тп 4;  

На 08 юли 2019 г. (от 08:00 до 09:00 часа) и на 12 юли (от 15:30 до 16:30 часа) – с. Торос, 157023, 48058, улици: „Александър Стамболийски“ 2, 14, 1, 16, 20, 21, 7, 10, 13, 19, 4, 15, 18, 17, 11, 9, 8, 24, 31, 32, 29, 26, 33, 17, 35; „Априлци“ 2, 4, 1; „Бреза“ 7, 8, 6, 13, 23, 12, 14, 21, 2, 15, 25, 27, 4, 9, 2а; „Бузлуджа“ 10, 17, 9, 25, 5, 11, 18, 4, 16, 2, 23, 1, 19, 14, 3, 15, 7, 8, 6, 12, 13, 21; „Валето“ 4, 8, 5, 10, 1, 6; „Васил Левски“ 17, 11, 3, 15, 13, 36, 30, 5, 9, 16, 12, 10, 20, 18, 32, 34, 22, 14, 26, 7, 6, 4, 24, 8, 1; „Витска“ 12, 13, 15, 11, 19, 20, 16, 33, 10, 6, 15а, 9, 4, 29, 37, 8, 41, 21а, 43, 35, 25, 17, 23, 49, 18, 31, 1; „Вишиндол“ 7, 19, 2, 9, 5, 10, 17, 8, 15, 13, 3, 1, 4, 6, 25, 12, 11; „Възраждане“ 1, Читалище, 15, 13а, 1, Аптека, 16; „Вълчо Русковски“ 3, 5, 13, 11, 7; „Върбан Йотов Теслов“ 9, 1, 10, 12, 6, 7, 11, 5, 14, 9, 8, 4, 2; „Гатил“ 1, 8, 6, 12, 15, 3, 13, 10; „Георги Бенковски“ 11, 7, 12, 22, 6, 13, 5а, 28а, 8, 20, 3, 9, 4, 18, 15, 1, 3а, 28, 24, 30, 2, 16, 26, 32; „Градинска“ 13, 2, 15, 6, 11, 3, 5, 12, 9, 7, 8, 4, 18, 17, 20, 42, 29, 14, 21, 19, 23, 16; „Грънчар“ 5, 1, 7, 4, 1а, 2, 6, 3; „Дило Йотов“ 95, 91, 96, 106, 101, 83, 76а, 103, 89, 87, 97, 98, 85, 93, 99, 79а  Поща, 100, 14, 79а, 16б, 92, 94б, 79, 94, 94а, 108, 130, 138, 126, 114, 115, 116, 112, 120, 129, 110, 127, 137, 132, 109, 124, 107, 128, 105, 135, 123, 117, 108а, 134, 141, 139, 121, 119, 113, 66, 73,  64, 36, 46, 44, 88, 70, 74, 47, 32, 39, 76, 86, 53, 31, 38, 61, 69, 37, 77, 64а, 90, 78, 49, 56, 68, 75, 80, 55, 71, 52, 51, 84, 65, 57, 67, 45, 35, 50, 58, 72, 42, 43, 82, 33, 60, 40, 71а, 27, 34, 29, 149, 147, 159, 167, 158, 179, 164, 142, 187, 162, 148, 144, 183, 150, 157, 10, 163, 168, 175, 145, 155, 173, 177, 181, 146, 153, 166, 160, 140, 180, 171, 138, 154, 165, 151, 152, 161, 156, 168а, 182, 185, 17б, 7, 23, 22, 30, 21, 17а, 28, 11, 3, 4, 20, 18, 16, 25, 1, 14, 24, 15, 8, 26, 13, 17, 12, 5, 10, 17в; „Димитър Ковач“ 3, 2, 1; „Дойчин Димитров“ 15, 1, 9, 14, 5, 12, 3, 7, 10, 20, 16, 13, 1а, 11, 2, 4; „Еделвайс“ 3, 10, 6, 4, 12, 5, 8, 1, 2; „Захари Стоянов“ 8, 9, 3, 7, 6, 4, 2, 1, 5; „Здравец“ 6, 2, 4, 1, 3; „Кирил и Методий“ -  Фурна, 4, 7, 2, 6, 1, 3, 5; „Китка“ 21, 34, 12, 36, 26, 25, 29, 38, 14, 20, 18, 23, 3, 10, 24; „Кичера“ 41, 18, 5, 12, 9, 13, 10, 6, 16, 20, 17, 24, 2, 22, 3, 11, 1, 8, 14, 4, 5а, 7а, 15; „Кокиче“ 1, 2, 6, 3, 12, 8, 10, 4, 5; „Крайселска“ 7, 15, 13, 21, 19, 41, 39, 17, 29, 37, 43; „Кулата“ 3, 1, 5; „Лозарска“ 50, 23, 51, 1, 61, 24, 5, 63, 41, 17, 46, 38, 10, 49, 35, 31, 36, 56; „Вила“ 34, 53, 2а, 67, 42, 11, 40, 43, 48, 3, 14, 47, 65, 7, 2а, Кино, 2, 52, 28, 9, 4, 39, 59, 57, 55, 44, 8, 19, 15, 27, 12, 16, 13, 45, 21, 54, 26, 22, 29, 32, 30, 1; „Люляк“ 2, 7, 5, 6, 4, 1, 8, 3, 9; „Марин Табаков“ 6, 1, 11, 9, 6, 7, 2, 4, 5; „Мелнична“ 33, 49, 35, 39, 20, 48, 47, 43, 18, 27, 50, 28, 22, 41, 24, 32, 34, 29, 31, 26, 30, 25, 37, 45, 2, 5, 8, 19, 13, 17, 14, 23, 6, 21, 3, 4, 10, 15, 1, 12; „Младост“ 4, 5, 7, 3, 2, 1, 11, 21, 29, 25, 19, 17, 13, 27, 23, 15, 31; „Незабравка“ 15, 12, 13, 14, 1, 8, 2, 9, 18; „Нено Върбанов“ 1, 5, 3; „Никола Вапцаров“ 8, 2, 3, 12, 13, 5, 11, 15, 4, 1, 19, 17, 27, 24, 18, 4, 23, 29, 16, 28, 30, 20, 25, 26, 22, 31, 38, 34, 37, 31, 39, 36, 40; „Оборище“ 8, 2, 13, 11, 10, 4, 5, 17, 6, 19, 1, 12, 15, 7, 16, 21, 9, 18; „Опълченска“ 6, 20, 12, 1, 15, 19, 21, 5, 14, 18, 16, 14А, 22, 4, 10, 17, 2, 8, 11, 13, 9, 24; „Орешака“ 7а, 3, 9, 11, 1; „Пейо К. Яворов“ 13, 11, 3, 15, 7, 17, 19, 1а, 5, 9; „Подполковник Тарасов“ 23, 9, 27, 3, 11, 19, 1, 15, 7, 5, 21, 3; Полето 000373; „Поручик Софронов“ 2, 1, 3, 4; „Потока“ 14, 18, 6, 28, 10, 12, 8, 3, 1, 6, 4; „Равнището“ 13, 9, 5, 41, 25, 1, 17, 6, 14, 4, 21, 2, 16, 10, 8, 19, 23, 7, 15; „Райна Княгиня“ 4, 1, 1а; „Речна“ 2, 3, 1; „Стоян Георгиев“ 56, 38, 46, 42, 28, 36, 32, 40, 29, 44, 34, 30, 26, 3, 13а, 15, 22, 5, 11, 25, 20, 1, 4, 12, 2, 19, 18, 6, 9, 16, 10, 13, 11а, 24, 27, 14, 17, 23, 8, 7; „Теменуга“ 2, 11, 9, 7, 1, 3; „Торос“ 39; Сушилня, 50, Краварник, 39, Бензиностанция, 41, 33, 19, 36, 42, 28, 25, 40, 34, 22, 32, 21, 26, 46, 17, 29, 13, Автомивка, 30, 38, 23, 27, 24, 31, 11, 4, 5, 12, 7, 8, 20, 2, 16, 1, 6, 18, 10, Упи V, кв. 95, „Филип Бутузов“ 4, 6а, 5, 8, 3, 1, 2, 6; „Хаджи Димитър“ 16, 19, 20а, 21, 17, 20, 18, 15, 13, 7, 2, 1, 13, 61, 3, 4, 5, 11, 12, 10; „Хан Аспарух“ 23, 19, 2, 3, 6, 27, 31, 5, 4, 21, 15, 25, 11, 13, 14, 7, 33, 9, 17, 29, 10, 16, 8, 16, 41, 33, 20; Христо Ботев“ 13, 19, 30, 21, 23, 28, 8, 20, 24, 16, 1, 18, 11, 12, 28а, 10, 5, 22, 9, 40, 14, 6, 42, 7, 4, 32, 3, 44, 26, 2. „Христо Смирненски“ 2, 7, 6, 1, 4, 5, 3, 20, 12, 16, 8, 24, 14, 13, 15, 10, 17, 27, 29, 25, 18; „Цар Симеон“ 3, 7, 1, 5, 2; „Цвятко Алексиев“ 1, 6, 3, 5, 2, 4; „Шипка“ 11, 5, 1, 7, 2, 3, 13; „Явор“ 5, 9, 7, 3, 1; „Ягода“ 1, 2, 10, 14, 3, 6, 5, 12; Уо Тп 1, Хижа, Вимпром, Бикарник, Офцеферма, Уо Тп 16, Уо Тп 13, Уо Тп 10, Уо Тп 8, Фургон, Уо Тп 4, Уо Тп 3;

На 08 и 12 юли 2019 г. (от 08:30 до 16:15 часа) – с. Пещерна, улици: „Вутевска“ 30, 14, 16, 9, 17, 23, 28, 22, 13, 19, 42, 24, 46, 12, 8, 29, 44, 2, 5, 48, 38, 25, 32, 26, 18; „Иван Вазов“ 33, 29, 20, 72, 66, 54, 13, 64, 15, 11, 10, 3, 60, 78, 70, 39, 58, 8, 12, 68, 14, 9, „Кральовска“ 2, 3, 1; „Пейо Яворов“ 5, 14, 10, 7, 18, 12, 2, 4, 15, 8, 9, 13, 11, 20, Тп 1, 1; „Петко Славейков“ 2, 1, 8, 10; „Петър Берон“ 4, 2, 3, 10, 6; „Поповска“ 25, 5, 1, 21, 11, 3, 7, 17, 19, 15, 4, 9, 23; „Сергей Румянцев“ 24, 18, 1, 16, 80, 21, 8, 13, 17, 12, 32, 14, 35, 26, 30; „Урушка“ 4, 12; „Цоковска“ 4, 21, 2, 35, 24, 23, 26, 25, 17, 33, 30;

На 09 и 11 юли 2019 г. (от 08:15 до 09:00 часа и от 15:45 до 16:15 часа) – с. Бежаново, ХХII, кв. 138, улици: „Алеко“ 7, 11, 9; „Александър Стамболийски“ 3, 8, 2, 11, 1, 4, 9, 6, 13, 7, 18, 5; „Ангел Кънчев“ 4, 2, 3; „Асен Златаров“ 5, 4, 8, 9, 3, 7, 6, 10; „Аско Махмудов“ 3, 14, 8, 4, 15, 7, 17, 2, 6, 5, 21; „Бачо Киро“ 2, 1, 8, 3; „Беласица“ 2, 12, 9, 11, 7, 17, 18, 28, 51, 20, 6, 27, 47, 15, 14, 10, 19, 4, 53, 3, 30, 1, 13, 26; „Боровец“ 3, 2; „Бръшлян“ 12, 11, 7, 18, 4, 3, 1; „Васил Левски“ 50, 8, 26, 40, 21, 3, 5, 10, 11, 1, 38, 4, 18, 9, 24, 22, 34, 12, 2, 42, 7, 44, 17, 16, 46, 28, 15, 20, 30, 36, 19, 13, 14, 1, 8, 4, 6; „Вежен“ 2, 8, 4; „Вит“ 16, 49, 22, 28, 23, 25, 45, 34, 8, 37, 18, 31, 12, 30, 24, 13, 41, 11, 47, 21, 32, 26, 38, 33, 15, 6, 19, 5, 29, 33а, 10, 4, 43, 35, 1, 2, 39, 40, 14, 3, 20, 7, 9, 17, 55, 59, 51, 36, 57, 46 Свинеферма; „Гео Милев“ 2, 3, 8, 7, 10, 6, 14, 9, 5, 4, 1, 16, 12, 11; „Георги Бенковски“ 21, 5, 1, 32, 11, 33, 37, 14, 20, 15, 17, 30, 12, 7, 9, 22, 2, 4, 3, 13, 18, 10, 19, 8; „Георги С. Раковски“ 6, 8, 3, 5, 10, 4, 1, 2; „Димитър Дяков“ 1, 3, 1, 10, 20, 6, 5, 8, 9, 11, 7, 4, 13, 2, 12, 14, 18, 16; „Димитър Полянов“ 1, 10, 2, 8, 3, 11, 4, 12, 5, 6, 11; „Добри Комитата“ 16, 1, 25, 6, 27, 14, 10, 3, 12, 5, 23, 4; „Дунав“ 3, 1, 8, 22, 17, 10, 16, 7, 18, 14, 20; „Иван Вазов“ 2, 1, 4; „Иван Иванов“ 7, 14, 9, 5, 11, 12, 2, 1, 3, 4, 10, 13, 8; „Иван Роснев“ 9, 3, 7, 13, 1; „Искър“ 44, 33, 46, 41, 29, 23, 6, 31, 42, 35, 39, 43, 16, 17, 8, 14, 3, 1, 4, 22, 38, 28, 34, 11, 6, 21, 15, 26, 2, 20, 36, 40; „Йордан Йовков“ 1, 3; „Калето“ 5, 2, 1, 7; „Клокотница“ 7, 12, 21, 9, 15, 19, 2, 8, 1, 17, 3; „Козлодуй“ 5, 15, 11, 21, 17, 13, 7, 19, 1; „Кокиче“ 6, 4, 2, 1, 8, 12; „Любен Каравелов“ 2, 4; местност Куньовското  Пс; „Мир“ 2, 1; „Никола Йонков Вапцаров“ 9, 10, 7, 2, 4, 14, 16, 12, 3, 18, 8, 13, 6, 5, 11; „Никола Цоцов“ 2, 22, 15, 25, 1, 10, 20, 6, 8, 14, 12, Уо Тп 8, 24, 3, 5, 29, 34, 9, 16, 4; „Опълченска“ 4, 2, 1, 7; „Орелец“ 2, 1; „Осми март“ 2, 10, 1, 3, 14, 5, 6, 4, 8, 7; „Осогово“ 10, 1, 13, 12, 11, 3, 5, 2, 9, 16, 4, 6, 14, 7; „Отец Паисий“ 1; „Панайот Волов“ 1; „Патриарх Евтимий“ 6, 4, 1, 3, 2, 7, 5; „Пейо К. Яворов“ 10, 14, 7а, 8, 9, 18, 5, 20, 2, 7, 16, 3, 6, 4, 12; „Плевен“ 82, 84, 94, 75, 61, 71, 90, 63, 74, 77, 76, 67, 65, 66, 86, 92, 78, 73, 69, 88, 72, 70, 66а, 57, 68, 55, 108, 103, 83, 102, 99, 132, 136, 91, 120, 119, 124, 134, 89, 115, 96, 93, 104, 95, 107, 81, 111, 109, 87, 100, 126, 104а, 140, 105, 142, 85, 98, 97, 79, 130, 110, 116, 121, 101, 148, 150, 28, 4, 74, 22, 35, 20, 3, 17, 13, 9, 1а Казанка, 32, 19, 14, 1, 46, 41, 18, 39, 25, 6, 44, 26, 2, 21, 51, 15, 16, 36, 30, 56, 12, 43, 23, 48, 33, 54, 29, 11, 5, 58, 31, 45, 42, 62, 27, 38, 7, 34; „Първи май“ 6, 3, 5, 8, 2, 10, 1; „Сергей Румянцев“ 1, 15, 9, 13, 19, 16, 3, 6, 5, 4, 8, 7, 2, 12, 17, 21; „Сини вир“ 12, 14, 8, 11, 13, 15, 4; „Сливница“ 1, 2, 4; „Стара планина“ 11, 25, 34, 69, 47, 16, 63, 6, 1, 22, 67, 53, 58, 23, 15, 4, 49, 27, 33, 29, 41, 46, 10, 12, 3, 5, 39, 35, 13, 54, 31, 61, 9, 32, 8, 14, 26, 21, 38, 51, 71, 44, 65, 7, 56, 36, 30, 42, 28, 24, 75, 19, 37, 48, 59, 2, 60; „Стефан Караджа“ 3, 6, 1, 2, 9, 4, 5; „Стублата“ 35, 59, 61, 41, 26, 45, 64, 55, 63, 67, 38, 74, 49, 17, 32, 62, 13, 70, 58, 47, 16, 76, 15, 29, 28, 19, 36, 40, 46, 27, 72, 51, 53, 20, 24, 68, 31, 18, 60, 57, 56, 25, 50, 23, 43, 52, 34, 14, 21, 66, 54, 48, 65, 42, 41, 2, 6, 7, 1, 5, 8, 3, 9; „Филип Тотю“ 8, 2, 1, 5, 3, 4, 6; „Христо Ботев“ 3, 8, 7, 10, 9, 4, 2, 13, 11, 5, 1, 6; „Христо Смирненски“ 16, 5, 20, 3, 22, 17, 14, 6, 28, 10, 8, 9, 12, 26, 24, 2, 1; „Христо Татарлийски“ 5, 17, 3, 15, 7, 19, 29, 8, 14, 11, 13, 16, 9, 10, 12; „Юрий А. Гагарин“ 1, 4, 6, 2, 3, 5, 18, 21, 2, 22, 25, 1, 12, 17, 24, 19, 9, 15, 16, 10, 11; Стопански двор 8, Вила;

На 09 и 11 юли 2019 г. (от 08:15 до 09:00 часа и от 15:45 до 16:15 часа) – с. Дерманци, улици: „Александър Стамболийски“ 51, 36, 41, 49, 43, 39; „Васил Левски“ 22; „Георги Бенковски“ 21, 15, 12, 16, 24, 25, 27, 29, 22, 11, 5, 13, 7, 19, 10, 14, 23, 20, 17, 9; „Георги Раковски“ 29, 48, 64, 33, 50, 52, 39, 35, 62, 60, 31, 56, 40а, 46, 37, 41; „Крайна“ 4, 5, 10, 12, 3, 6, 8, 11, 17, 13, 1; „Куделин“ 14, 11, 1, 9, 13, 10, 8, 12, 7; „Любен Каравелов“ 47, 38, 41, 37, 56, 25, 54, 43, 27, 36, 52, 29, 45, 31, 48, 50; „Мизия“ 34, 36, 32, 27, 29; „Околовръстна“ 44, 48, 42, Уо Тп 14, 54, 34, 35, 40, 21, 27, 30, 15, 32, 26, 37, 25, 33, 19, 28, 23, 46, 29, 56, 45, 36; „Скобелев“ 16, 15, 7, 27, 23, 3, 19, 13, 8, 32, 34, 26, 25, 29, 12, 22, 24, 18, 20, 4, 30, 17, 6, 9, 11, 28, 5; „Цар Борис I“ 54, 32, 37, 34, 36, 31, 45, 46, 47, 43, 38, 42, 49, 41, 29, 48, 40, 50, 35, 39, 33, 52, 51;

На 09 и 11 юли 2019 г. (от 08:15 до 09:00 часа и от 15:45 до 16:15 часа) – с. Ъглен, улици: „Ангел Каралийчев“ 4, 6, 2, 8, 14, 10; „Ангел Кънчев“ 2, 4; „Баба Йлийца“ 9, 7; „Баба Тонка“ 1, 4, 6; „Васил Левски“ 26, 32, 37, 36, 35, 33, 24, 22, 10, 9, 4, 3, 14, 20, 5, 2, 15, 17, 16, 31, 19, 12, 23, 8, 25, 21, 11, 7, 27, 29, 6, 18; „Васил Петлешков“ 1, 5, 3; Вратеник“ 22, 18, 33, 32, 26, 9, 1, 31, 19, 43, 13, 20, 16, 14, 11, 3, 6, 42, 21, 38, 17, 15, 7, 11а, 8, 5, 40; „Ген. Гурко“ 4, 1, 2; „Георги Раковски“ 5, 7; „Дуловска“ 5, 11, 15, 9, 7, 3, 1, 13; „Еделвайс“ 3, 6, 5, 4; „Елин Пелин“ 1, 3, 5, 2; „Иван Вазов“ 8, 12, 9, 14, 7, 5, 10, 2а, 1, 2, 4, 6, 3, 18, 20, 22, 13, 16; „Иглен“ 2, 10, 38, 49, 47, 42, 39, 45, 51, 26, 43, 55, 24, 61, 32, 31, 29, 36, 33, 27, 35, 41, 42а, 34, 28, 23, 40, 37, 3, 15, 14, 18, 19, 16, 9, 5, 6, 11, 13, 12, 17, 20, 21, 4, 1, 7, 22; „Изгрев“ 1, „Изток“ 5, 7, 1; „Илинден“ 1, 3; „Илия Волен“ 15, 28, 45, 35, 16, 11, 26, 10, 27, 29, 21, 22, 12, 18, 8, 14, 17, 49, 24, 47, 31, 13, 33, 44, 25, 43, 37, 39, 20, 34, 48а, 69, 40, 51, 65, 53, 38, 63, 57, 44, 63а, 61, 42, 46, 9, 2, 3, 7, 4, 1, „Капитан Петко Войвода“ 16, 14, 13, 19, 5, 11, 6, 21, 17, 18, 10, 9, 3, 1, 15, 23, 12, 8, 41, 50, 24, 49, 40, 31, 27, 42, 52, 44, 36, 33, 25, 20, 30, 43, 51, 46, 48, 22, 29, 32, 45, 38, 26; „Кирил и Методий“ 2, 5, 4, 3, 8, 1, 6; „Кокаланска“ 1, 2; „Криволак“ 3, 1, 5; „Лиляна Димитрова“ 1; „Любен Каравелов“ 6, 8, 11, 12, 3, 16, 4, 9, 14, 1, 20, 10, 22, 13, 2, 13а, 15; „Люляк“ 1; „Мизия“ 1, 5, 12, 3, 7, 10, 14; „Освобождение“ 12а, 9, 6, 8, 13, 11, 10, 4, 15, 14, 25, 23, 31, 60, 36, 33, 38, 37, 40, 35, 54, 64, 27, 50, 42, Църква, 56, 68, 52, 29, 44, 48, 58, 62, 66, 46, 18; „Осми март“ 1, 2; „Отец Паисий“ 18, 26, 14, 6, 10, 24, 8, 16, 22, 20, 12; „Пейо К. Яворов“ 4; УПИ ХVI-456, кв. 47, „Хан Крум“ 3, 4, 2, 1а, 1, 10; „Цанко Церковски“ 4, 2; „Цар Калоян“ 9, 2, 4, 6, 5, 7; „Цар Симеон“ 2, 3, 13, 1, 21, 15, 19, 25, 11, 27, 4, 23, 2а, 7, 17, 29, 33, 6, 8; „Чайка“ 10, 12, 1, 6, 18, 13, 11, 4, 2а, 2, 3; „Шипка“ 9, 7, 11, 13, 6; „Шопска“ 10, 8, 6, 7, 12, 5, 4, 2, 1, Уо Тп-1, Уо Тп 14, Уо Тп 10, Уо Тп 8, Уо Тп 4;

На 09 юли 2019 г. (от 08:30 до 16:15 часа) – с. Тодоричене, улици: „Баба Тонка“ 2, 4, 6; „Васил Петлешков“ 3, 7, 5, 11, 15, 1, 17, 14, 19, 2, 4, 10, 6, 12; „Георги Сава Раковски“ 2, 8, 6, 1, 13, 4, 3; „Капитан Дядо Никола“ 3, 6, 1; „Любен Каравелов“ 6, 83, 12, 1А, 1, 79, 2, 7; „Петко Р. Славейков“ 37, 28, 21, 20, 18, 30, 16, 14, 26, 35, 23, 32, 19, 22, 24,ъ 29; „Рибарица“, 2, 7, 9, 11, 13, 6, 4, 8, 1; „Хаджи Димитър“, 105, 78, 96, 95, 85, 103, 97, 87, 90, 108, 110, 91, 94, 89, 102, 99, 80, 92, 101, 107, 93, 81, 77; „Христо Ботев“ 17, 20, 83, 6, 8, 15, 4, 14, 13, 19, 10, 11, 24, 16, 2, 22, 12, 3, 9, 5;

На 10 юли 2019 г. (от 08:30 до 16:15 часа) – с. Тодоричене, улици: „Баба Тонка“ 14, 10, 23, 5, 11, 7; „Георги Бенковски“ 3, 7, 11, 4, 6, 16, 18, 1, 9, 5, 14, 12; „Добри Войников“ 27, 19, 21, 4, 13, 8, 17, 5, 14, 10, 23, 6, 25; „Иван Вазов“ 2, 5, 6, 9, 26, 18, 19, 10, 1, 20, 7, 4, 8, 16; „Мочура“ 23, 5, 32, 34, 18, 17, 20, 10, 1, 6, 12, 3, 9, 36, 2, 16, 21, 8, 4, 11, 15, 19; „Петко Р. Славейков“ 15, 17; „Райна Княгиня“ 25, 13, 14; „Старо шосе“ 19, 7, 30, 5, 14, 17, 32, 11, 18, 8, 13, 16, 22, 6, 9, 26, 21, 20, 28, 27, 10, 15; „Стефан Караджа“ 2, 8, 3, 7, 6, 5, 4, 94; „Филип Тотю“ 5, 11, 6, 9, 2, 8, 27;

На 10 юли 2019 г. (от 09:30 до 12:00 часа) – гр. Луковит, 44327.197.37 местност Голия връх, улици: „Генерал Гурко“ 12, 6, 10; „Гето Йошев“ 37, 39, 33, 35; „Йордан Йовков“ 28, 17 ЖПГ, 24, 30, 20, 26; „Княз Борис I“ 4, 6, 2, 14, 3, 8, 5, 10, 7; „Христо Ботев“ 20, 39 Складове, 33, 37, 26, 25, 17, 31, 32, 29, Хале, Склад; „Христо Ясенов“ 3, 2, 1, 4, 5; „Цар Симеон I“ 5, 2, 1, 2 ВиК, 9, 11, 4, Тп 4, Станция, Рибарник;

На 11 юли 2019 г. (от 08:15 до 13:00 часа) – с. Дерманци, 000268, местност Башивец, 079051, улици: „Александър Стамболийски“ 22, 24, 35, 33, 37, 29, 31, 10, 16, 13, 14, 4, 12, 5, 1, 2, 8, 3, 9, 17, 15; „Баба Тонка“ 6, 4, 8, 10, 2, 1; „Бачо Киро“ 9, 5, 7, 6, 14, 2, 11, 12, 3, 18, 4, 16, 8, 10, 20; „Бузлуджа“ 5, 2, 3, 1; „Васил Левски“ 96, 100, 83, 101, 76, 89, 109, 81, 106, 118, 85, 88, 84, 97, 112, 91, 103, 93, 107, 90, 80, 102, 78, 79, 75, 98, 72, 87, 110, 77, 70, 73, 95, 108, 116, 114, 892, 92, 99, 94, 105, 104, 92, 66, 68, 64, 45, 51, 52, 53, 71, 42, 43, 41, 48, 50, 57, 62, 60, 39, 56, 37, 49, 44, 46, 55, 70, 54, 47, 115, 111, 113, 120, 131, 126, 135, 123, 132, 124, 130, 122, 129, 137, 136, 128, 127, 121, 139, 134, 119, 125, 117, 138, 20, 32, 30, 1, 10, 15, 25, 34, 26, 7, 4, 12, 38, 19, 11, 36, 13, 5, 28, 6, 27, 29, 21, 2, 40, 16, 14, 8, 18, 9, 31, 35, 33, 3, 17; „Васил Петлешков“ 5, 6, 7, 10, 1, 9, 12, 8, 4, 3, 2; „Вежен“ 3, 1; „Вит“ 13, 7, 1, 5; „Генерал Гурко“ 2, 4, 6, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 11; „Генерал Столетов“ 16, 18, 9, 14, 12, 10, 1, 3, 4, 8, 6, 11, 9, 20; „Георги Бенковски“ 3, 4, 8, 6, 1; „Георги Раковски“ 40, 10, 26, 23, 32, 8, 12, 9, 36, 19, 28, 16, 5, 20, 1, 11, 30, 6, 34, 18, 24, 7, 14, 38, 13, 25, 3, 15, 15; „Гоце Делчев“ 5, 19, 17, 9, 12, 25, 3, 14, 8, 7, 1, 29, 2, 21, 23, 4, 27, 6, 31; „Дърман“ 7, 3, 1, 6, 4, 8, 5, Еледжиково ПИ 079016; „Елин Пелин“ 10, 7, 15, 8, 4, 6, 1, 11, 13, 12, 5, 14, 8а, 9, 3; „Захари Стоянов“ 20, 11, 16, 15, 3, 17, 6, 14, 13, 21, 10, 9, 12, 5, 8, 38, 40, 25, 26, 22, 44, 34, 31, 35, 24, 27, 23, 33, 42, 37, 32, 30, 29, 28, 39, 20, 36, 46, 4, 2, 1; „Иван Вазов“ 1, 2, 3; „Иван Рилски“ 5, 1, 10, 8, 9, 2, 7, 3, 6, 4, 12; „Керамична“ 2; „Козлодуй“ 3, 2, 1, 5; „Крайбрежна“ 16, 22, 11, 24, 9, 18, 3, 12, 14, 7, 20, 5, 13, 4, 8, 6; Къчовското; „Любен Каравелов“ 20, 19, 21, 30, 32, 11, 34, 16, 28, 15, 13, 24, 23, 22, 17, 9, 12, 1, 3, 10, 2, 7, 8, 5, 4, 14, 35, 42, 40, 44, 46, местност Батовото Пс; „Мизия“ 22, 19, 28, 5, 23, 8, 18, 1, 2, 13, 16, 14, 20, 6, 17, 3, 21, 22а, 12, Оборище 9, 3, 5, 7, 1, 2, 25, 16, 14, 23, 29, 17, 21, 15, 10, 13, 6, 19, 11, 27, 8, 31, 12, 4; „Околовръстна“ 39, 94, 57, 72, 92, 70, 41, 61, 69, 65, 63, 76, 53, 55, 59, 51, 67, 86, 58, 71, 43, 49, 75, 45, 60, 68, 64, 90, 84, 80, 78, 62, 74, 73, 47, 66, 85, 83, 81, 100, 87, 115, 110, 112, 99, 91, 105, 111, 101, 97, 109, 113, 106, 103, 107, 95, 108, 114, 9, 3, 5, 7, 10, 1, 20, 6, 4, 16, 8, 18, 14, 12, 11, 22; „Опълченска“ 1, 9, 7, 11, 4, 3, 6, 5; „Отец Паисий“ 4, 11, 13, 6, 3, 1, 2, 9, 10, 5, 14, 7, 12, 8; „Панайот Волов“ 5, 12, 8, 6, 3, 2; „Пейо К. Яворов“ 4, 2; „Петко Д. Петков“ 5, 6, 4, 1, 2, 3, 7; „Подполковник Калитин“ 8, 9, 6, 3, 2; „Радецки“ 2, 1; „Райко Даскалов“ 2, 4, Райкова млака; „Райна Княгиня“ 24, 15, 20, 22, 18, 8, 7, 12, 4, 11, 15, 10, 5, 16, 13, 1, 9, 14, 6; „Св. Св. Кирил и Методий“ 5, 10, 12, 7, 9, 11, 6, 2, 3, 8; „Струмица“ 9, 16, 14, 13, 18, 7, 10, 12, 5, 11, 8, 4, 1, 6; „Съединение“ 9, 13, 5, 11, 1, 7, 2, 4, 8; „Тракия“ 12, 7, 1, 8, 4, 5, 6, 9, 2, 3, 11, 15, 32, 38, 28, 22, 44, 24, 26, 42, 18, 34, 20, 30, 36, 16; „Трети март“ 4, 9, 7, 6, 11, 10, 15, 3, 8, 17, 13, 1, 5, 19; „Филчов връх“ 2; „Хаджи Димитър“ 5, 2, 7, 13, 10, 11, 16, 12, 1, 4, 3, 6, 17, 8, 14, 9, 15; „Хан Аспарух“ 2, 5, 7, 4, 6, 3, 1; „Хан Крум“ 1, 4, 2; „Хан Кубрат“ 5, 14, 3, 2, 1, 12, 6, 4; „Христо Ботев“ 40, 17, 13, 33, 18, Павилион, 36, 34, 16, 19, 31, 29, 30, 25, 35, 26, 15, 24, 23, 42, 32, 27, 21, 20, 28, 22, 5, 14а, 11, 1, 2, 4, Павилион, 16, 9, 3, 14 Офис Кт, 8, 10, 14, 50, 46, 45, 57, 47, 56, 61, 41, 60, 67, 37, 66, 44, 54, 58, 48; „Христо Чернопеев“ 22, 6, 12, 2, 13, 14, 5, 3, 36, 34, 10, 9, 20, 28, 7, 4, 38, 11, 26, 18, 17, 32, 19, 21, 1, 30, 16, 8, 15, 86; Цар Борис I“ 15, 25, 26, 13, 23, 14, 9, 16, 20, 30, 5, 27, 18, 21, 11, 19, 24, 7, 17, 1, 2, 8, 3, 6, 10, 4; „Цар Калоян“ 23, 27, 16, 21, 29, 18, 14, 27, 26, 24, 22, 11, 8, 31, 10, 28, 5, 9, 17, 20, 2, 19, 4, 13, 12, 7, 23, 16, 1, 6, 15, 3; „Цар Симеон“ 17, 11, 5, 13, 3, 7, 10, 4, 8, 1, 6, 45, 40, 49, 20, 18, 34, 47, 36, 43, 44, 37, 38, 30, 32, 41; „Чаталджа“ 3, 2, 1; „Шипка“ 15, 4, 6, 2, 1, 8, 9, 13, 11, 7, 3; „Юрий А. Гагарин“ 25, 19, 11, 6, 15, 8, 75, 13, 2а, 23, 17, 2, 3, 9, Ямен 051036; „Яне Сандански“ 1, 3, 6, 2, 5, Уо Тп 1, Уо Тп 13, Кошари, Уо Тп 11, Уо Тп 10, Шивашки цех, Фуражен цех;

На 11 юли 2019 г. (от 08:30 до 16:15 часа) – с. Тодоричене, 116009, улици: „Бачо Киро“ 9, 6, 21, 16, 10, 4, 3, 12, 27, 33, 35, 25, 17, 23, 5, 1, 37, 29, 15, 7, 13, 19, 8, 11; „Капитан Петко Войвода“ 18, 13, 20, 14; „Кочо Чистеменски“ 1, 2; „Тодор Каблешков“ 31, 2, 17, 37, 36, 43, 4, 11, 12, 41, 9, 32, 16, 28, 10, 13, 15, 7, 5, 35, 33, 34; „Филип Тотю“ 15, 17; „Хаджи Димитър“ 35, 18, 15, 19, 8, 36, 33, 37, 38, 42, 1, 12, 26, 20, 47, 30, 11, 22, 4, 2, 34, 49, 9, 14, 16, 6, 41, 5, 45, 31, 7, 24, 1а; „Христо Ботев“ 31, 36, 76, 68, 42, 72, 60, 44, 90, 70, 80, 74, 88, 86, 82, 40, 52, 30, 38, 84.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащия се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www.cez-rp.bg.


Споделете:

Свалете в PDF