ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 08 – 12 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

понеделник, 08 февруари 2021 118

ЧЕЗ Разпределение уведомява, че за периода 08 – 12 февруари 2021 г. на територията на община Луковит са планирани следните прекъсвания на електрозахранването:

На 08 и 10 февруари 2021 г. (от 13:01 до 15:16 часа) – с. Тодоричене, улици: „Баба Тонка“ 14, 10, 23, 5, 11, 7; „Георги Бенковски“ 3, 7, 11, 4, 6, 16, 18, 1, 9, 5, 14, 12; „Добри Войников“ 27, 12, 19, 4, 13, 8, 17, 5, 14, 10, 23, 6, 25; „Иван Вазов“ 16, 5, 6, 9, 26, 19, 18, 10, 1, 20, 7, 4, 8, 2; „Мочура“ 23, 5, 32, 34, 17, 18, 20, 10, 1, 6, 12, 9, 3, 36, 2, 16, 21, 8, 4, 11, 15, 19; „Петко Р. Славейков“ 15, 17; „Райна Княгиня“ 25, 13, 14; „Старо шосе“ 19, 7, 30, 5, 14, 17, 32, 11, 18, 8, 13, 16, 22, 6, 9, 26, 21, 20, 28, 27, 10, 15; „Стефан Караджа“ 2, 8, 12, 1, 3, 7, 6, 5, 4; „Филип Тотю“ 5, 11, 6, 9, 2, 8, 27;

На 09 февруари 2021 г. (от 09:01 до 14:16 часа) – с. Карлуково, улица „Александър Стамболийски“ 1, местност Григора Пс, Хижа;

На 09 и 11 февруари 2021 г. (от 12:01 до 14:16 часа) – с. Карлуково, улици: „Ангел Кънчев“ 4, 3, 6, 5; „Байкал“ 8, 6, 3, 12, 10, 1, 2; „Бачището“ 2, 6, 4, 1; „Бачо Киро“ 6, 5, 3, 12, 14, 4, 2, 7, 11; „Бор“ 6, 4, 7, 3, 5а, 1, 5; „Бузлуджа“ 13, 6; „Хаджи Димитър“ 1, 4, 7, 3, 2, 8; „Вежен“ 8, 1, 6, 3, 3а, 5, 1а, 6а; „Георги Бенковски“ 2, 3, 6, 5, 1, 4, 7; „Георги Раковски“ 5, 12, 2, 10, 6, 4, 3, 14, 16, 1; „Девети май“ 2, 5, 6, 3, 10, 8, 4, 1; „Дико Илиев“ 5, 10, 4, 9, 8, 7, 13, 2а, 3, 1; „Дунав“ 5, 3; „Желю войвода“ 3, 6, 2, 4; „Здравец“ 3, 1; „Иван Ангелов“ 10, 6, 3, 8, 5; „Изгрев“ 1, 3, 5, 7; „Капитан Петко войвода“ 9, 1, 5, 2, 3, 13, 17, 15; „Лале“ 2, 5, 12, 10, 1, 8, 6; „Латко Лилов“ 5, 2, 1, 3, 10, 7, 6; „Младост“ 8, 1, 5, 2, 7, 4, 9, 6, 3; „Оборище“ 6, 1, 4; „Орляк“ 4, 21, 11, 13, 1, 15, 2, 19, 3, 6, 10, 14, 12, 17; „Отец Паисий“ 2, 23, 3, 1; „Петко Петков“ 5, 2; „Петър Берон“ 3, 1; „Пролет“ 24, 22а, 18, 8, 1, 12, 22; „Райна Княгиня“ 2; „Сергей Румянцев“ 7; „Стара планина“ 16, 9, 7, 5, 11, 1, 12, 2, 17, 14, 15, 10, 3, 8, 20, 13, 18; „Стефан Караджа“ 6, 9, 1, 4, 5; „Хаджи Димитър“ 7;

На 10 февруари 2021 г. (от 11:01 до 14:16 часа) – гр. Луковит, ул. „Възраждане“, Склад, 2, 6, 5, 8, 4, Цех, Вила, 9;

На 11 февруари 2021 г. (от 13:01 до 15:30 часа) – с. Ъглен, улици: „Васил Левски“ 22, 10, 9, 4, 3, 14, 20, 5, 2, 15, 17, 16, 31, 19, 12, 23, 8, 25, 21, 11, 7, 27, 29, 6, 18; „Дуловска“ 5, 11, 15, 9, 7, 3, 1, 13; „Иглен“ 3, 15, 14, 18, 19, 16, 9, 5, 6, 11, 13, 12, 17, 20, 21, 4, 1, 7, 22; „Илинден“ 1, 3; „Илия Волен“ 9, 2, 3, 7, 4, 1; „Лиляна Димитрова“ 1; „Освобождение“ 25, 23, 31, 60, 36, 33, 38, 37, 40, 35, 54, 27, 64, 50, 42, Църква, 56, 68, 52, 29, 48, 44, 58, 62, 66, 46, 18; „Цанко Церковски“ 4, 2; „Цар Калоян“ 9, 2, 4, 6, 5, 7; „Цар Симеон“ 8, Уо Тп 8.


Споделете:

Свалете в PDF