ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 05 – 09 АПРИЛ 2021 Г.

понеделник, 05 април 2021 112

ЧЕЗ Разпределение уведомява, че за периода 05 – 09 април 2021 г. на територията на община Луковит са планирани следните прекъсвания на електрозахранването:

На 07 и 08 април 2021 г. (от 10:01 до 15:16 часа) – с. Дъбен, улици: „Васил Левски“ 34, 31, 26, 46, 3, 32, 22, 27, 12, 36, 18, 19, 8, 28, 17, 5, 1, 25, 23, 15; „Диевска“ 2, 1, 11, 6, 3, 13; „Захари Стоянов“  28, 22, 11, 14, 3, 20, 16, 6, 9, 8, 15, 18, 13, 24; „Песовска“ 41, 15, 14, 47, 16, 20, 12, 22, 18, 44, 30, 45, 33, 11, 26, 21, 29, 32, 34, 31, 24, 28, 38, 23, 36, 27, 17, 8, 43, 10, 25; „Петко Славейков“ 53, 40, 51, Уо ТП 3;

На 08 април 2021 г. (от 10:01 до 16:16 часа) – с. Дерманци, местност Батовото Пс, Кошари;

На 08 април 2021 г. (от 12:01 до 15:16 часа) – гр. Луковит, улици: „Глоговец“ 10, 7, 1, 8, 4, 9, 5, 2, 3а, 12, 6; „Димитър Димов“ 4, 7, 8, 10, 9, 3, 2, 5, 1; „Йосиф Йосифов“ 19, 23, 17, 21, 25; „Кирил и Методий“ 88, 66, 80, 64, 47, 84, 67, 68, 62, 60, 49, 76, 53, 63, 55, 82, 74, 78, 61, 58, 65, 70, 86, 51, 59, 90; „Лоза“ 9, 3, 11, 18а, 1а, 1, 5, 16, 7, 10, 12, 6, 4, 14, 8, 2; „Македонска“ 26, 31а, 24, 37, 35, 31, 33, 22; „Петко Д. Петков“ 6, 2, 20, 12, 3, 7, 1, 10, 11, 13, 16, 14, 2а, 16а, 15, 18, 9; „Пирот“ 22, 8, 23а, 4, 13, 7, 6, 14, 3, 20, 1, 16, 11а, 5, 23, 12, 10, 17, 15, 21, 9, 18, 11, 21а; „Предел“ 124, 120, 122, 114, 81, 77, 83, 118, 116; „Росица“ 15, 20, ТП 18.


Споделете:

Свалете в PDF