ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 02 – 06 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

понеделник, 02 декември 2019 153

Във връзка с уведомление на ЧЕЗ, Община Луковит информира гражданите, че компанията извършва дейности с цел подобряване услугите на своите клиенти. Успешната им реализация налага следните кратковременни прекъсвания на електрозахранването:

На 02, 03, 04, 05 и 06 декември 2019 г. (от 08:30 до 16:30 часа) – гр. Луковит, улици: „Бор“ 1, 2; „Кокиче“ 42, 25, 35, 21, 46, 19, 47, 39, 27а, 37, 22, 34, 41а, 17, 41, 24, 20, 43а, 48, 27, 29, 36а, 30, 28а, 18, 40, 16, 23, 26, 36, 32, 44, 28, 31, 33, 38, 50; „Лале“ 39, 24, 33, 35, 43, 37, 47, 31, 25, 28, 26, 17, 8, 27, 22, 13, 19, 41, 30, 20, 38, 21, 11, 16, 24а, 14, 29, 10, 12, 15, 18; „Лилия“ 2, 1; „Лозарска“ 27, 35, 15, 25, 10, 4а, 22, 14, 21, 20, 28, 33, 31, 12, 36, 20а, 39, 8, 45, 23, 50, 19, 46, 6, 20б, 18, 42, 16; „Мак“ 3а, 4, 6, 3, 2, 1, 59; местност Голият връх; „Начална“ 10, 43, 18, 37, 23, 42, 22, 17, 19, 32, 36, 30, 27, 28, 24, 21, 33, 38, 31, 16, 20, 41, 14, 26, 25, 35, 12, 29; „Пролет“ 27, 25, 17, 15, 46, 38, 28, 36, 40, 21, 19, 13, 26, 42, 30, 44а, 23, 34, 32; „Теменуга“ 23а, 29, 25, 10, 57, 18, 22, 41, 19, 4, 33, 8, 45, 14, 27, 23, 35, 6, 31, 16, 21, Тп57;

На 02, 03, 04, 05 и 06 декември 2019 г. (от 08:30 до 16:15 часа) – с. Дъбен, улици: „Вутевска“  30, 14, 16, 9, 17, 23, 28, 22, 13, 19, 42, 24, 46, 12, 8, 29, 44, 2, 5, 48, 38, 25, 32, 26, 18; „Иван Вазов“  33, 29, 20, 72, 66, 54, 13, 64, 15, 11, 10, 3, 60, 78, 70, 39, 58, 8, 12, 68, 14, 9; „Кральовска“ 2, 3, 1; „Пейо Яворов“ 5, 14, 10, 7, 18, 12, 2, 4, 15, 8, 9, 13, 11, 20, Тп 1, 1; „Петко Славейков“ 2, 1, 8, 10; „Петър Берон“ 4, 2, 3, 10, 6; „Поповска“ 25, 5, 1, 21, 11, 3, 7, 17, 19, 15, 4, 9, 23; „Сергей Румянцев“  24, 18, 1, 16, 21, 2, 8, 13, 17, 12, 32, 14, 35, 26, 30; „Урушка“ 4, 12; „Цоковска“ 4, 21, 2, 35, 24, 23, 26, 25, 17, 33, 30;

На 03 декември 2019 г. (от 15:00 до 16:00  часа по искане на „ЕСО“ ЕАД) – гр. Луковит, 44327.266.27, улици: „Александър Стамболийски“ 65, 61, 76, 58, 53, 62, 34, 56, 67, 57, 48а, 45, 39, 70, 52, 43, 71, 46, 66, 48, 41, 69, 74, 82, 47, 68, 75, 42, 30, 80, 44, 40, 38, 51, 63, 64, 60, 78, 72, 54, 32, 55, 50; „Ардино“ 5, 1, 3, 2; „Байрон“ 4, 1, 6, 2, 3; „Братя Миладинови“ 26, 24, 22, 20, 28, 4, 1, 14, 7, 10, 3, 8, 5, 12, 6, 16, 18, 54, 2; „Бузлуджа“ 25, 1, 7, 2, 5, 8, 6, 9, 4, 3, 11, 16, 13, 19, 21а, 15, 23, 20, 22, 12, 21, 10, 18, 14; „Бяло море“ 3, 8, 5, 2, 1, 6, 4; „Бяло поле“ 8, 11, 5, 15, 15а, 7, 9, 2, 3, 17, 13, 19, 6, 10, 12, 14, 4; „Велчо Комитата“ 6, 67, 63, 53, 57, 65, 4, 49, 51, 69, 2, 61, 33, 37, 29, 16, 35, 43, 41, 27е, 25, 3, 13, 5, 21, 23, 19, 9; „Веригата“ 6, 4, 17, 1, 11, 5, 9, 3, 2, 19, 7, 13, 15; „Веслец“ 14, 4, 8, Павилион, 10, 6, 2; „Възраждане“ 137а, 126, 139, 128, 137, Бистро, 137, 128, 103, 99, 105, 97, 89, 101, 89 „Слънчев бряг“, 107, 102, 104, 101 Тп34 - Касета 2, 91, 95, 112, 108, 106, 110, 104, 117, 129, 126, 120, 123, 119, 109, 137, 131, 118, 115, 133, 116, 113, 125, 121, 122, 111, 135; „Генерал Гурко“ 3, 9, 5, 16, 11 „Звезда“, 11, 5, 1, „Герилица“ 9, 6, 5, 2, 3, 5а, 7, 11, 12, 1, 10, 4, 8; „Гето Йошев“ 14, 12, 10, 8, 16, 6, 4, 20, 11, 31, 5, 3, 1, 13, 23, 7, 27, 11а, 29, 15, 25, 9, 21, 19; „Данте“ 18, 22, 8, 2, 6, 20, 2 Тп34 - Касета 1, 10, 14, 12, 16, 4; „19-ти Февруари“ 9, 10, 16, 5, 4, 2а, 7, 12, 6, 1, 15, 11, 18, 24, 8, 17, 20а, 13, 14, 19, 2, 20, 26; „Дунав“ 3, 17, 1, 11, 7, 5, 4, 15, 9, 13; „Завоя на Черна“ 11, 32а, 34, 9, 13, 1а, 15, 7 Склад, 36, 28, 18, 20, 30, 5, 1, 2, 6, 1а, 4, 22, 32, 3, 24, 12, 8, 14, 34, 16; „Ивайло“ 8, 2, 3, 10, 7, 4, 5, 1, 9, 6; „Иван Вазов“ 136, 104, 110, 108, 122, 134, 115, 106, 124, 126, 118, 138, 128, 130, 102, 120, 64, 66, 59, 78, 72, 79, 96, 92, 65б, 81, 85, 80, 68, 86, 94, 84, 67, 61, 98, 69, 88, 82, 84а, 63, 74, 77, 70, 73, 76, 65, 87, 24, 23, 20, 30, 25, 17, 27, 19, 16, 14, 18, 26, 21, 28, 12, 15, 8, 2, 9, 6, 5, 4, 10, 11, 13, 3, 1, 7, 42, 62, 54, 53, 33, 55, 32, 51, 29, 46, 48, 31, 60, 100, 44, 43, 45, 52, 41, 37, 34, 35, 57, 58, 47, 38, 40, 50, 36, 44а, 90, 49; „Йордан Йовков“ 24, 1, 12, 2, 4, 11, 8, 3, 9, 13, 5, 7; „Княз Борис I“ 123, 121, 127, 129, 133, 121а, 131, 28, 20, 18, 17, 27, 19, 21, 40, 31, 32, 24, 36, 26, 13, 23, 50, 30, 42, 34, 16, 11, 9, 22, 29, 15, 38, 25, 63, 93, 95, 71, 58, 62, 83, 99, 117, 89, 91, 61, 77, 109, 107, 73, 56, 79, 115, 69, 103, 111, 113, 101, 67, 85, 75, 97, 105, 54, 37, 41, 52, 43, 54, 48, 39, 59, 35, 53, 51, 45, 33, 57, 49, 55; „Коларска“ 14, 2, 4, 3, 10, 8, 5, 6, 12; „Костен дол“ 28, 37, 8, 15, 2, 39, 24, 30, 31, 34, 38, 40, 42, 10, 21, 16, 27, 12, 18, 4, 20, 36, 22, 26, 32, 17, 19, 13, 29, 11, 33, 6, 44, 49, 48, 43, 53, 47, 45, 50, 55, 46, 59, 52, 57; „Кръгояр“ 29, 24, 26, 38, 39, 49, 41, 25, 36, 37, 30, 31, 40, 42, 35, 27а, 50, 55, 57, 28, 46, 47, 23, 32, 48, 45, 33, 53, 43, 40а, 27, 38а, 23а, 54 „Кръгояр“, Тп46, 63 А, 65, 63, 59, 71, 73, 67, 61, 69, 63а, 1, 3, 18, 16, 4, 6, 14, 12, 20, 2, 22, 8, 24, 10; „Куклите“ 12, 9, 5, 7, 10, 8, 13, 11, 3, 4; „Кънчо Велин“ 5, 3, 23, 2, 17, 7, 21, 6, 8, 11, 13, 19, 15, 4, 25, 9; „Люляковец“ 19, 14, 5, 8, 4, 6, 2, 7, 15, 16, 11, 17, 13, 10, 1, 3, 12; местност Бяло поле - Кравеферма, Произв. цех, местност Бяло поле, местност Момчилец Пс, местност Поника Пи 44327.331.189, „Неофит Бозвели“ 1; „Неофит Рилски“ 2, 4; „Никола Бонев“ 11, 9, 8, 10, 6, 15, 13, 7, 4, 1, 3, 2, 5, 4; „Никола Йорданов“ 7; „Оряховска“ 44, 34, 21, 38, 46, 25, 23, 42, 15, 32, 40, 17, 36, 13, 19, 65, 37, 77, 72, 81, 57, 76, 54, 64, 66, 27, 70, 51, 31, 78, 48, 67, 74а, 72г, 43, 47, 83, 61, 33, 35, 62, 49, 58, 79, 59, 71, 50, 60, 56, 41, 39, 68, 69, 63, 29, 55, 75, 53, 74, 73, 52; „Панака“ 4, 2, 1, 6; „Пенчо Славейков“ 3, 1; „Петър Берон“ 3, 12, 2, 4, 1, 6, 8, 10, 14, 19, 5, 9, 13, 9а, 20, 16, 24, 15, 26, 7, 18, 17; Пи 44327.85.11, Поника 62; „Сан Стефано“ 39, 59, 66, 49, 48, 61, 50, 38, 65, 41, 78, 51, 44, 43, 58, 63, 35, 74, 55, 70, 53, 52, 34, 80, 36, 62, 47, 33, 68, 56, 34а, 40, 76, 64, 60, 42, 72, 45, 37, 57; „Симов дол“ 15а, 4, 12, 17а, 6, 17, 19, 10, 15, 27, 20, 35, 14, 22, 33, 29, 37, 16а, 31, 25, 18, 30а, 47, 38, 49, 32, 57, 53а, 39, 28а, 36, 24, 51, 28, 45, 43, 34, 26, 53; „Стефан Стамболов“ 4, 3, 2, 7; „Младост“, 2 Горско,; „Страцин“ 3, 8, 6, 5; „Съединение“ 43, 41, 27, 39, 35, 47, 24, 37, 22, 44, 34, 28, 45, 36, 38, 40, 31, 23, 29, 25, 33, 32, 30; „Тутракан“ 6, 10, 4, 5, 1, 14, 2, 3, 8, 7, 12; „Филичка“ 1, 4, 2, 9, 7, 3, 13, 11, 15, 6, 10, 5, 8, 17; „Хаджи Димитър“ 3, 14а, 8, 7, 2, 16, 9, 4, 1, 6, 5, 10, 12; „Хан Аспарух“ 7, 2а, 2, 1, 3, 8, 6, 4, 9; „Цар Калоян“ 4, 6, 2, 2а; „Цар Симеон“ 1 35, 31, 33, 10, 17, 22, 21, 14, 23, 18, 20, 19, 25, 12, 39, 16, 27, 37, 29, 6, 26 „Звезда“, 28 „Звезда“, 24 „Звезда“, 30; „Шейново“ 16, 20, 25, 18, 22, 21, 14, 10, 13, 27, 12, 8, 12а, 17, 11а, 24, 19, 23, 11, 15, 5, 4, 2, 6, 1, 9, 7,  Тп6, Разсадник, Тп14, 1 местност Каменистия връх, Тп27, Тп11;

На 04 декември 2019 г. (от 08:30 до 10:30  часа по искане на „ЕСО“ ЕАД) – гр. Луковит, 44327.203.32, 44327.80.25, улици: „Александър Теодоров-Балан“ 14, 17, 21, 20, 16, 13, 20а, 25, 19, 15, 18, 22, 23, 19а, 12, 10, 4, 1, 6а, 5, 9, 2, 6, 8, 11, 11а, 7; „Божур“ 6, 8, 1, 12, 4, 2, 11, 5; „Бор“ 3, 1, 2; „Будевец“ 14, 23, 22, 18, 15, 25, 12, 16, 21, 24, 21а, 26, 13, 20, 23а; „Васил Левски“ 26; „Възраждане“ 2а; „Георги С. Раковски“ 57, 49, 47; „Димитър Димов“ 11, 18, 13, 14, 16, 21, 19, 15, 17, 22, 29, 23, 25, 20, 24, 28, 27; „Кирил и Методий“ 45, 56, 112, 94, 104, 100, 106, 92а, 98, 96, 108, 92, 102; „Козлодуй“ 8, 20; „Кокиче“ 10, 3, 6, 15, 12, 4, 1, 8, 7, 2, 14, 13, 11, 9, 2а, 5, 42, 25, 35, 21, 46, 19, 47, 39, 27а, 37, 22, 34, 41а, 17, 41, 24, 20, 48, 43а, 27, 29, 36а, 30, 28а, 18, 40, 16, 23, 26, 36, 32, 44, 28, 31, 33, 38, 50, Лале 6, 9, 2, 7, 1, 5, 39, 24, 33, 35, 43, 37, 47, 31, 25, 28, 26, 17, 8, 27, 22, 13, 19, 41, 30, 20, 38, 21, 11, 16, 24а, 14, 29, 10, 12, 15, 18; „Лилия“ 4, 6, 3, 2, 1; „Лозарска“ 5, 13, 2, 2а, 3, 1, 11, 7, 9, 4, 27, 35, 15, 25, 10, 4а, 22, 21, 14, 20, 28, 33, 31, 12, 36, 20а, 39, 8, 45, 23, 50, 19, 46, 6, 20б, 18, 42, 16; „Лютиче“ 14, 8, 10, 16, 7, 11, 7а, 3, 1, 2, 4, 13, 15, 6, 5, 12; „Мак“ 3а, 4, 6, 3, 2, 1, 59, местност Вилна зона, Напорни водоеми, местност Голия връх; „Момина сълза“ 8, 11, 1а, 30, 18, 3, 10, 28, 16, 6, 32, 1, 5, 26, 22, 22а, 4, 9, 19, 15а, 13, 14, 20, 17, 12, 17а, 7, 24, 2; „Начална“ 9, 7, 13, 8, 15, 3, 6, 1, 11, 2, 2а, 6а, 4, 5, 10, 43, 18, 37, 23, 42, 22, 17, 19, 32, 36, 30, 27, 28, 33, 24, 21, 38, 31, 16, 20, 41, 14, 26, 25, 35, 12, 29; „Предел“ 75, 71, 67, 92, 96, 104, 108, 110, 90, 94, 112, 98, 59, 65, 106, 100, 61, 102, 27, 44, 25, 88, 82, 53, 86, 57, 84, 55; „Пролет“ 6, 4, 22, 5, 18, 2, 1, 14, 11, 7, 9а, 8, 12, 9, 3, 20, 10, 16, 27, 25, 17, 15, 46, 38, 28, 36, 40, 21, 19, 13, 26, 42, 30, 44а, 23, 34, 32, Роза 20, 5, 9, 10, 7, 4, 11, 8, 2, 18, 14, 1, 6, 3, 16; „Росица“ 11а, 9, 12а, 10а, 10, 18, 14, 16а, 7а, 2, 8, 13, 16, 4, 12, 3, 5, 1, 11, 6; „Синчец“ 3, 22, 16, 18, 10, 11а, 2, 6, 20, 12, 14, 24, 1, 15, 7, 11, 4, 9, 8, 5; „Сливница“ 30а, 38, 36, 47, 34, 30, 49, 45, 32, 33а, 25а, 8, 41, 22, 26, 20, 37, 12, 35, 25, 39, 27, 18, 33, 14, 24, 16, 28, 29, 10, 43, 31; „Теменуга“ 1, 17, 9, 2, 7, 15, 11, 6, 13, 5, 2а, 23а, 29, 25, 10, 57, 18, 22, 41, 19, 4, 33, 8, 45, 14, 27, 23, 35, 6, 31, 16, 21; „Фурка“ 18, 17а, 21, 10, 13, 15, 16, 14, 23, 12, 19; „Христо Михайлов“ 14, 8, 11, 7, 13, 5, 1б, 3а, 17, 1, 15, 15а, 10, 9, 2, 10; „Христо Смирненски“ 7, 10, 5, 12, 11, 14, 6,  Сграда, Тп52, Тп26,  Тп37, Тп57.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащия се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www.cez-rp.bg.


Споделете:

Свалете в PDF