ПЕТОКЛАСНИЦИ ПОСЕТИХА СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ И РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

сряда, 15 юни 2022 90

Петокласници от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бежаново гостуваха днес на Община Луковит и бяха посрещнати от заместник-кмета Георги Георгиев.

Посещението бе инициирано от училището и се осъществи със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Учениците бяха любопитни да се запознаят отблизо с работата на общинските съветници, ръководството и администрацията. Разгледаха залата на Общинския съвет, кабинета на кмета и  неговия заместник. Гл. експерт Виолета Милчева ги информира за важни наредби и заповеди, касаещи и подрастващото поколение.

Възпитаниците на основното училище посетиха също регионалното депо за неопасни отпадъци в Луковит, където имаха възможност да наблюдават част от работните процеси.


Споделете:

Свалете в PDF