ПЪРВИЯТ УЧИЛИЩЕН ЗВЪНЕЦ УДАРИ ЗА 1946 УЧЕНИЦИ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ

петък, 15 септември 2023 480

С празнични церемонии откриха новата учебна година седемте училища на територията на общината – НУ „Инж. Г. Ив. Вълков“ гр. Луковит, СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит, ОбУ „Неофит Рилски“ с. Дерманци, ОУ „Васил Левски“ с. Торос, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бежаново и ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево.

Традиционните тържества на 15 септември бяха уважени от кмета на община Луковит Иван Грънчаров, председателя на общинския съвет д-р Данаил Динков, заместник-кметовете Цветенка Хаджиева и Георги Георгиев, секретаря Камелия Василева, кмета на Дерманци Галина Спасова и експерти от отдел „Образование, социални и младежки дейности“.

Училищният звънец удари за 1946 ученици в общината, като 158 първокласници за първи път прекрачиха училищния праг.

СУ „Ал. Константинов“ започна учебната година с нова подкрепяща образователна среда за най-малките ученици, обособена в двора на училището, а в ПГСС „С. Румянцев“ се оборудва фитнес зала за извънкласни занимания.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/