Новини


В ГРАДСКАТА ГРАДИНА СЕ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ КОМУНИКАЦИИ

петък, 09 октомври 2020 139

В Градската градина започнаха изкопните работи за изграждане на подземни комуникации по ел. част (парково осветление) и поливна система. До края на годината се предвижда да бъдат оформени нова детска площадка и нов сценичен…

НАПРЕДВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВАТА ПРИСТРОЙКА КЪМ СГРАДАТА НА НУ „ИНЖ. Г. ИВ. ВЪЛКОВ“

четвъртък, 08 октомври 2020 142

С бързи темпове вървят строително-монтажните работи, свързани с пристрояване към съществуваща сграда на Начално училище „Инж. Г. Ив Вълков“ в гр. Луковит. Средствата в размер на 500 000 лв. са отпуснати по бюджета на…

ОБЩИНА ЛУКОВИТ УВЕЛИЧАВА КАПАЦИТЕТА НА СГРАДАТА НА ДГ „СЛЪНЦЕ“

четвъртък, 08 октомври 2020 144

Община Луковит увеличава капацитета на сградата на Детска градина „Слънце“ в гр. Луковит чрез обособяване на още една детска група и помещения с присъщите им предназначения.

НОВОИЗБРАНИЯТ КМЕТ НА КМЕТСТВО КАРЛУКОВО ЩЕ ПОЛОЖИ КЛЕТВА НА 16 ОКТОМВРИ

вторник, 06 октомври 2020 219

Марияна Борисова Иванова-Маринова е новоизбраният кмет на кметство Карлуково след проведените два тура на частичен избор за кмет на селото. До нов избор в Карлуково се стигна след като преизбраният на местните избори през…

Нарушено водоподаване на 05 и 06 октомври

понеделник, 05 октомври 2020 97

„ВиК“ АД гр. Ловеч – ПП Луковит уведомява, че поради авария на магистрален водопровод в гр. Луковит, от 05 октомври 2020 г. до 17:00 часа на 06 октомври 2020 г. ще бъде нарушено водоподаването по ул. „Възраждане“ и прилежащите…

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 05 – 09 ОКТОМВРИ 2020 Г.

понеделник, 05 октомври 2020 74

За периода 05 – 09 октомври 2020 г. на територията на община Луковит са планирани следните прекъсвания на електрозахранването:

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ДО 30 НОЕМВРИ, НОВИ ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

четвъртък, 01 октомври 2020 119

Министерският съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 01 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г.

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ НА ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ В ЛУКОВИТ“

сряда, 30 септември 2020 110

С допълнително споразумение от 24.09.2020 г. към Договор по ОП РЧР № BG05M9OP001-2.018-0002-C01 и Договор по ОП НОИР BG05M9OP001-2.018-0002-2014BG05M2OP001-C01 срокът на проект „Социално-икономическа интеграция в Луковит“ е удължен до 31.10.2021 г.

Наредба за провеждане на ХХХ Международен турнир крос-кънтри „Луковитски моми 2020“

сряда, 30 септември 2020 183

Турнирът ще се проведе на 17.10.2020 г. от 09:00 часа на Градския стадион в гр. Луковит. Настилката е естествена. Дължина на една обиколка е 1000 м.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ

сряда, 30 септември 2020 187

На 25 септември в община Луковит беше отбелязан Европейският ден на спорта в училище. Координатор на програмата за България е сдружение „БГ Бъди активен“, като инициативата е част от Европейската седмица на спорта.…

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 28 СЕПТЕМВРИ – 02 ОКТОМВРИ 2020 Г.

петък, 25 септември 2020 148

За периода 28 септември – 02 октомври 2020 г. на територията на община Луковит са планирани следните прекъсвания на електрозахранването:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

четвъртък, 24 септември 2020 130

Доброволните формирования се създават на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС), като изпълняват следните основни дейности…