Новини


ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 26 – 30 АВГУСТ 2019 Г.

понеделник, 26 август 2019 71

Във връзка с уведомление на ЧЕЗ, Община Луковит информира гражданите, че компанията извършва дейности с цел подобряване услугите на своите клиенти. Успешната им реализация налага следните кратковременни прекъсвания на…

Обява за 11 вакантни длъжности в 68-ма Бригада „Специални сили“ – Пловдив

понеделник, 26 август 2019 67

Със заповед №ОХ-763/16.08.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 11 /единадесет/ вакантни длъжности в 68 бригада „Специални сили“ – Пловдив, за приемане на военна служба на български граждани,…

Обява за 9 вакантни длъжности в НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново

вторник, 13 август 2019 112

Със заповед №ОХ-695/30.07.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 9 /девет/ вакантни длъжности в Националния военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново за приемане на военна служба на…

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

вторник, 13 август 2019 156

Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен…

ПОКАНА ПО ЧЛ. 75, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ОИК/ ЛУКОВИТ

понеделник, 12 август 2019 157

Покана относно: Провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия /ОИК/ Луковит във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 12 – 16 АВГУСТ 2019 Г.

неделя, 11 август 2019 101

Във връзка с уведомление на ЧЕЗ, Община Луковит информира гражданите, че компанията извършва дейности с цел подобряване услугите на своите клиенти. Успешната им реализация налага следните кратковременни прекъсвания на…

ЖЪЛТ КОД за високи температури на 10 август 2019 г.

петък, 09 август 2019 331

Община Луковит информира гражданите, че Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обяви ЖЪЛТ КОД за високи температури в област Ловеч за 10.08. 2019 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДВАМА ВЪНШНИ СПЕЦИАЛИСТИ – ФАСИЛИТАТОРИ

петък, 09 август 2019 123

Съобщение Резултати от проведен конкурс за избор на двама външни експерти  – фасилитатори за изпълнение на проектна дейност „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ СПЕЦИАЛИСТИ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЕКСПЕРТИ

петък, 09 август 2019 90

Съобщение Резултати от проведен конкурс за избор на  външни изпълнители  – образователни експерти, за изпълнение на проектни дейности по ОП НОИР в рамките на проект  BG05M9OP001-2.018-0002 „Социално-икономическа интеграция…

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ СПЕЦИАЛИСТИ – ГИНЕКОЛОГ, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА И АКУШЕРКА

петък, 09 август 2019 103

Съобщение Резултати от проведен конкурс за избор на външни специалисти – гинеколог, медицинска сестра и акушерка, за изпълнение на проектна дейност „Център за обществена подкрепа в гр. Луковит и с изнесен Общностен…

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“

петък, 09 август 2019 83

Съобщение Резултати от проведен конкурс за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“, в рамките на проект BG05M9OP001-2.018-0002 „Социално-икономическа интеграция в Луковит“,…

Обява за 60 вакантни длъжности в Националната гвардейска част

сряда, 07 август 2019 80

Със заповед №ОХ-655/17.07.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 60 /шестдесет/ вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански…