ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПИ № 44327.243.12, МЕСТНОСТ “БЯЛО ПОЛЕ” - ГР. ЛУКОВИТ

петък, 01 март 2024 160

О Б Я В Л Е Н И Е

петък, 01 март 2024 

 

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и 4 и ал. 2 от Административния процесуален кодекс, Община Луковит уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изработен и подлежи на обществено обсъждане Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ПИОУП) на община Луковит за ПИ № 44327.243.12, местност “Бяло поле”- гр. Луковит.

Проектът за частично изменение на Общ устройствен план (ПИОУП) на община Луковит e публикуван на интернет страницата на общината на електронен адрес: https://www.lukovit.bg/.

Проектът за частично изменение на Общ устройствен план (ПИОУП) на община Луковит е достъпен за запознаване всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, в сградата на Община Луковит, гр. Луковит, ул. "Възраждане" № 73, отдел РУТОС, стая № 26.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.04.2024 г. ОТ 10:00 ЧАСА, В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ, УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №73, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛУКОВИТ.

 

За контакти относно общественото обсъждане: арх. Даринка Иванова Костадинова – тел. 0898 661 620

 

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Луковит за ПИ №44327.243.12, местност „Бяло поле“ – гр. Луковит

Приложение №1

Приложение №2


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/