ОБЯВИ ЗА ВАКАНТНИ СЕРЖАНТСКИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

четвъртък, 03 ноември 2022 69

Със заповед №ОХ-1023/28.10.2022 г. на министъра на отбраната е обявена 1 /една/ вакантна сержантска длъжност в Съвместното командване на силите – гарнизон София. Длъжността ще се заеме след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да са изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/ и да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ. Срокът за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 25.11.2022 г.

Със заповед №ОХ-989/19.10.2022 г. на министъра на отбраната са обявени 3 /три/ вакантни сержантски длъжности в Представителния духов оркестър на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили средни или висши училища в страната и чужбина. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, упражнявали военна служба /кадрова военна служба/ да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ. Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 11.11.2022 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 0885 408765; 0886 558614;
  • Офис за водене на военен отчет в Община Луковит – тел. 0889 097320;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF