ОБЯВИ ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ, СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ, КОМАНДВАНЕТО ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА И СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ

четвъртък, 29 юни 2023 304

Със заповед №3РД-497/21.06.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 27 /двадесет и седем/ вакантни длъжности за войници във военни формирования 22980 - София, 28860 - Горна Малина и 52210 - Банкя, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба.

Към датата на сключване на договора за военна служба, кандидатите трябва да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите право на пенсия. Кандидатите също следва да имат средно или висше образование, да са български граждани, да не са осъждани, срещу тях да няма образувано наказателно производство, да са физически и психически годни за военна служба.

Във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс за времето от 21.08.2023 г. до 25.08.2023 г., който включва изпит за определяне на физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване.

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 28.07.2023 г.

* * *

Със заповед №3РД-816/23.06.2023 г. на командира на Сухопътните войски са обявени 393 /триста деветдесет и три/ вакантни длъжности за войници в гарнизони София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Благоевград, Враца, Плевен, Шумен, Сливен, Русе, Пловдив, Асеновград, Белене, Смолян, Свобода, Горна Оряховица, Мусачево, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба.

Към датата на сключване на договора за военна служба, кандидатите трябва да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите право на пенсия. Кандидатите също следва да имат средно или висше образование, да са български граждани, да не са осъждани, срещу тях да няма образувано наказателно производство, да са физически и психически годни за военна служба.

Във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане, който включва извършване на оценка за психологична пригодност, изпит за определяне на физическата годност, изпит-тест за обща култура и събеседване.

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 31.07.2023 г.

* * *

Със заповед №РД-754/22.06.2023 г. на командира на Командването за логистична поддръжка са обявени 114 /сто и четиринадесет/ вакантни длъжности за войници, от които 87 /осемдесет и седем/ във военно формирование  57310 - Ловеч, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба.

Към датата на сключване на договора за военна служба, кандидатите трябва да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите право на пенсия. Кандидатите също следва да имат средно или висше образование, да са български граждани, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление, да са физически и психически годни за военна служба.

Във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс за времето от 12.09.2023 г. до 20.09.2023 г., който включва изпит за определяне на физическата годност, изпит-тест за обща култура и събеседване.

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 04.08.2023 г.

* * *

Със заповед №3РД-530/09.06.2023 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 61 /шестдесет и една/ вакантни длъжности за войници в гарнизони Пловдив и Банкя, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба.

Към датата на сключване на договора за военна служба, кандидатите трябва да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите право на пенсия. Кандидатите също следва да имат средно или висше образование, да са български граждани, да не са осъждани, срещу тях да няма образувано наказателно производство, да са физически и психически годни за военна служба.

Във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс за времето от 11.09.2023 г. до 29.09.2023 г., който включва извършване на оценка на психологическа пригодност, изпит за определяне на физическата годност, изпит-тест за обща култура и събеседване.

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 18.08.2023 г.

* * *

Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0885 408765; 0886 558614;
  • На интернет страницата на Министерството на отбраната, на интернет страницата и мобилното приложение на Централното военно окръжие;
  • Офисите за военен отчет в общините.

Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/