Обяви за вакантни длъжности за военни оркестранти и войници

сряда, 05 юни 2019 366

Със заповед №ОХ-474/20.05.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 9 /девет/ вакантни длъжности за военни оркестранти в София, Варна и Карлово за приемане на военна служба след провеждане на конкурс на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина.

Кандидатите следва да не са по-възрастни от 33 години, а лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 50 години.  

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – 31.07.2019 г.

 

Със заповед №ОХ-499/29.05.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 2 /две/ вакантни длъжности за войници в Централния артилерийски технически изпитателен полигон – Стара Загора, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Кандидатите следва да не са по-възрастни от 28 години, а лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 41 години.  

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – 02.08.2019 г.

 

Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF