Обяви за вакантни длъжности за приемане на военна служба в Централното военно окръжие

сряда, 31 октомври 2018 282

Със заповед №ОХ-865/23.10.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 9 /девет/ вакантни офицерски длъжности за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/, в Централното военно окръжие.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – 05.12.2018 г.

Със заповед №ОХ-866/23.10.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България е обявена 1 /една/ вакантна офицерска длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина, в Централното военно окръжие.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – 26.11.2018 г.

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на условията на чл. 141 от ЗОВСРБ.

Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ
    гр. Луковит, Общинска администрация, ул. „Възраждане“ 73, ет. 3, тел.: 0697 53797;
  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната, Централното военно окръжие и общините.

Споделете:

Свалете в PDF