ОБЯВИ ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ И КОМАНДВАНЕТО ЗА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННА ПОДДРЪЖКА И КИБЕРОТБРАНА

вторник, 16 август 2022 125

Със заповед №РД-01-317/20.07.2022 г. на командира на Военноморските сили са обявени 108 /сто и осем/ вакантни длъжности във Военноморските сили – гарнизони Варна и Бургас, за приемане на военна служба на лица, завършили средни или висши училища в страната и чужбина. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите право на пенсия и от 44 години за неупражнилите право на пенсия. Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 07.09.2022 г.

Със заповед №РД-655/05.08.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 39 /тридесет и девет/ вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции – гарнизони София и Пловдив, за приемане на военна служба на лица, завършили средни или висши училища в страната и чужбина. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите право на пенсия и от 44 години за неупражнилите право на пенсия. Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 09.09.2022 г.

Със заповед №РД-01-329/01.08.2022 г. на командира на Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана са обявени 13 /тринадесет/ вакантни длъжности в Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана – гарнизони София и Копривщица, за приемане на военна служба на лица, завършили средни или висши училища в страната и чужбина. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите право на пенсия и от 44 години за неупражнилите право на пенсия. Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 16.09.2022 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 0885 408765; 0886 558614;
  • Офис за водене на военен отчет в Община Луковит – тел. 0889 097320;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF