Обяви за вакантни длъжности във Военно-географската служба и Централното военно окръжие

вторник, 19 ноември 2019 235

Със заповеди №ОХ-960/23.10.2019 г. и №ОХ-997/05.11.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 3 /три/ вакантни офицерски длъжности за офицери и 3 /три/ вакантни длъжности за войници във Военно-географската служба – гарнизон Троян, за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански средни и висши училища в страната или в чужбина. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да не са по-възрастни от 40 години - за офицерските длъжности и 28 години - за войнишките длъжности. Лицата, кандидатстващи за войнишките длъжности и отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС, следва да не са по-възрастни от 41 години.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч:

- За офицерските длъжности: 17.01.2020 г.;

- За войнишките длъжности: 20.12.2019 г.

*    *   *

Със заповед №ОХ-999/05.11.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България e обявена 1 /една/ вакантна длъжност за офицер в Централното военно окръжие за приемане на военна служба на български граждани, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина. Длъжността ще се заеме след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч: 13.12.2019 г.

*    *   *

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF