ОБЯВИ ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА И НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

сряда, 03 април 2024 77

Със заповед №РД-101/28.03.2024 г. на началника на Военно-географската служба са обявени 2 (две) вакантни длъжности за войници във военно формирование Троян. Кандидатите за вакантните длъжности следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС на БР, да имат средно или висше образование, да са български граждани, да не са осъждани, срещу тях да няма образувано наказателно производство, да са физически и психически годни за военна служа.

Във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс, който включва изпит за определяне на физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване. 

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 08.05.2024 г.

* * *

Със заповед №РД-143/19.03.2024 г. на командването на Националната гвардейска част са обявени 101 (сто и една) вакантни длъжности за войници във военно формирование София. Кандидатите за вакантните длъжности следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС на БР, да имат средно или висше образование, да са български граждани, да не са осъждани, срещу тях да няма образувано наказателно производство, да са физически и психически годни за военна служа.

Във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс, който включва изпит за определяне на физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване. 

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 09.05.2024 г.

* * *

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 33, тел.: 0885 408765; 0886 558614;
  • Офис за военен отчет в Община Луковит (гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73) и Община Угърчин (гр. Угърчин, пл. „Свобода“ №1), тел. 0889 199629;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/