ОБЯВИ ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ И ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

петък, 19 март 2021 120

Със заповед №ОХ-188/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 /сто деветдесет и пет/ вакантни длъжности в Сухопътните войски – гарнизони Стара Загора, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Смолян, Свобода и Мусачево, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да не са по-възрастни от 40 години, а отговарящите на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС, да не са по-възрастни от 41 години (за упражнилите право на пенсия) и от 44 години (за неупражнилите право на пенсия). Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 23.04.2021 г.

Със заповед №ОХ-194/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 /една/ вакантна длъжност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба. Длъжността ще се заеме след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС. Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 05.04.2021 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • Офис за водене на военен отчет в Община Луковит – тел. 0697 53797; 0889 097320;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF