Обяви за вакантни длъжности в Сухопътните войски и Съвместното командване на силите

вторник, 13 октомври 2020 80

Със заповед №ОХ-789/30.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 160 /сто и шестдесет/ вакантни длъжности в Сухопътните войски – гарнизони София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Шумен, Асеновград, Пловдив, Музачево, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да не са по-възрастни от 40 години, като лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС, да не са по-възрастни от: 41 години – за упражнилите право на пенсия; 44 години – за неупражнилите право на пенсия.

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 03.11.2020 г.

* * *

Със заповед №ОХ-780/29.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България e обявена 1 /една/ вакантна длъжност в Съвместното командване на силите – гарнизон София, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и чужбина. Кандидатите следва да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС, да не са по-възрастни от 44 години.

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 23.10.2020 г.

* * *

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • Офис за водене на военен отчет в Община Луковит – тел. 0697 53797; 0889 097320;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF