Обяви за вакантни длъжности в Сухопътни войски, Военноморските сили и 68-ма бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

четвъртък, 13 септември 2018 367

Със заповед №ОХ-673/14.08.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 204 /двеста и четири/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Сухопътните войски в гарнизоните: СОФИЯ, ПЛЕВЕН, КАРЛОВО, КАЗАНЛЪК, БЛАГОЕВГРАД, ВРАЦА, СЛИВЕН, СВОБОДА, БЕЛЕНЕ, СМОЛЯН  и  ПЛОВДИВ.

Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите да не са по-възрастни от 28 години, а лицата, отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 41 години.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – 28.09.2018 г.

* * *

Със заповед №ОХ-683/17.08.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 4 /четири/ старшински длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Представителния духов оркестър на Военноморските сили.

Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от ЗОВСРБ.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – 10.10.2018 г.

* * *

Със заповед №ОХ-697/22.08.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 28 /двадесет и осем/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68-ма бригада Специални сили в гарнизон Пловдив.

Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите да не са по-възрастни от 28 години, а лицата, отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 41 години.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – 09.11.2018 г.

* * *

Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ
    гр. Луковит, Общинска администрация, ул. „Възраждане“ 73, ет. 3, тел.: 0697 53797;
  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната, Централното военно окръжие и общините.

Споделете:

Свалете в PDF