ОБЯВИ ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В КОМАНДВАНЕТО ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА

петък, 05 ноември 2021 89

Със заповед №ОХ-897/06.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 /една/ вакантна длъжност в Командването за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и чужбина. Длъжността ще се заеме след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да не са по-възрастни от 40 години. Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 12.11.2021 г.

Със заповед №ОХ-949/21.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 /четиридесет и две/ вакантни длъжности в Командването за логистична поддръжка – гарнизони София и Бургас, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да не са по-възрастни от 40 години, а отговарящите на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС, да не са по-възрастни от 44 години. Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 10.12.2021 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • Офис за водене на военен отчет в Община Луковит – тел. 0697 53797; 0889 097320;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF