ОБЯВА ЗА 16 ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

петък, 18 ноември 2022 74

Със заповед №РД-787/09.11.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 16 /шестнадесет/ вакантни длъжности в Съвместното командване на силите – гарнизон София, за приемане на военна служба на лица, завършили средни или висши училища в страната и чужбина. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите право на пенсия и от 44 години за неупражнилите право на пенсия. Срокът за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 25.11.2022 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 0885 408765; 0886 558614;
  • Офис за водене на военен отчет в Община Луковит – тел. 0889 097320;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF