Обяви за 14 вакантни длъжности във военните формирования на ВВС Граф Игнатиево и Божурище и за 1 вакантна длъжност във военното формирование на СКС в София

петък, 01 декември 2017 331

Със заповед №ОХ-1167/09.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 14  вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формирования на Военновъздушните сили Граф Игнатиево и Божурище. Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от ЗОВСРБ.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – до 29.12.2017 г. за в. ф. 54320-Божурище и до 12.01.2018 г. за в. ф. 28000-Граф Игнатиево.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурси, включващи изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидатите:

  • от 15.01.2018 г. до 17.01.2018 г. за в. ф. 54320-Божурище;
  • от 19.02.2018 г. до 21.02.2018 г. за в. ф. 28000-Граф Игнатиево.

Със заповед №ОХ-1174/13.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 вакантна длъжност за офицер в Съвместното командване на сили  - „Младши специалист“ в отдел „Финанси“ във военно формирование 46430-София, която следва да се заеме след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от ЗОВСР. Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – до 21.12.2017 г.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест и събеседване с кандидатите на 16 и 17 януари 2018 г.

Информация за изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ
    гр. Луковит, Общинска администрация, ул. „Възраждане“ 73, ет. 3, тел.: 0697 53797;
  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централно военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF