ОБЯВА ЗА ВАКАНТНО МЯСТО В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

петък, 16 септември 2022 222

Със заповед №ОХ-836/05.09.2022 г. на министъра на отбраната е обявено 1 /едно/ вакантно място в Сухопътните войски – гарнизон Казанлък. Длъжността ще се заеме след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да са изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) и да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ. Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 21.09.2022 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 0885 408765; 0886 558614;
  • Офис за водене на военен отчет в Община Луковит – тел.: 0697 53797; 0889 097320;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF