ОБЯВА ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ В КОМАНДВАНЕТО ЗА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННА ПОДДРЪЖКА И КИБЕРОТБРАНА

вторник, 26 септември 2023 519

Със заповед № РД-01-410/15.09.2023 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддържка и киберотбрана са обявени 15 вакантни длъжности за войници във военните формирования на Командването КИПКО, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от ЗОВСРБ, да имат средно или висше образование, да са български граждани, да не са осъждани, срещу тях да няма образувано наказателно производство, да са физически и психически годни за военна служба.  

Във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс, който включва изпит за определяне на физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване.

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 03.11.2023 г.            

Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0885 408765; 0886 558614;
  • На интернет страницата на Министерството на отбраната, на интернет страницата и мобилното приложение на Централното военно окръжие;
  • Офисите за военен отчет в общините.

 


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/