Обява за вакантни длъжности за военни оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър

четвъртък, 07 ноември 2019 90

Със заповед №ОХ-938/16.10.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 3 /три/ вакантни длъжности за военни оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър, за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да не са по-възрастни от 33 години, а лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС, да не са по-възрастни от 50 години.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч: 04.12.2019 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF