Обява за вакантни длъжности във Военноморските сили

вторник, 02 юни 2020 72

Със заповед №ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 171 /сто седемдесет и една/ вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 24 от ЗРВСРБ.

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 10.07.2020 г.

Информация за вакантните длъжности, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF