ОБЯВА ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В КОМАНДВАНЕТО ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА – ГАРНИЗОНИ СОФИЯ И СМЯДОВО

четвъртък, 12 май 2022 87

Със заповед №РД-547/08.04.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 13 /тринадесет/ вакантни длъжности в Командването за логистична поддръжка – гарнизони София и Смядово, за приемане на военна служба на лица, завършили средни или висши училища в страната и чужбина.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да не са по-възрастни от 40 години, отговарящите на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 41 години, а упражнилите право на пенсия – от 44 години.

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен - Ловеч е 17.06.2022 г.

Информация за длъжностите, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 33, тел.: 0885 408765; 0886 558614;
  • Офис за водене на военен отчет в Община Луковит – тел. 0889 097320;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF