ОБЯВА ЗА ВАКАНТНА ОФИЦЕРСКА ДЛЪЖНОСТ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ – ГАРНИЗОН СЛИВЕН

вторник, 23 февруари 2021 167

Със заповед №ОХ-121/15.02.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 /една/ вакантна офицерска длъжност в Сухопътните войски – гарнизон Сливен, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба. Длъжността ще се заеме след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС.

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 17.03.2021 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • Офис за водене на военен отчет в Община Луковит – тел. 0697 53797; 0889 097320;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF