ОБЯВА ЗА ВАКАНТНА ОФИЦЕРСКА ДЛЪЖНОСТ В КОМАНДВАНЕТО ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА

вторник, 02 август 2022 339

Със заповед №РД-880/15.07.2022 г. на командира на Командването за логистична поддръжка е обявена 1 /една/ вакантна офицерска длъжност в Командването за логистична поддръжка – гарнизон София, за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната и чужбина.

Длъжността ще се заеме след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от ЗОВСРБ.

Срокът за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен - Ловеч е 30.09.2022 г.

Информация за длъжностите, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 33, тел.: 0885 408765; 0886 558614;
  • Офис за водене на военен отчет в Община Луковит – тел. 0889 097320;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF