ОБЯВА ЗА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ В СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“

вторник, 16 ноември 2021 148

Със заповед №ОХ-1004/08.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 /една/ вакантна длъжност в Служба „Военна полиция“ – гарнизон Сливен, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Длъжността ще се заеме след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ.

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 03.12.2021 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • Офис за водене на военен отчет в Община Луковит – тел. 0697 53797; 0889 097320;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF