ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ АСС „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

понеделник, 29 май 2023 550

ОБЯВА

АСС „Инженеринг” ЕООД – гр. Търговище,  ул. „Трети март” №40

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „ДОБИВ И ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ВАРОВИЦИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ НАХОДИЩЕ „ГЕЧОВСКОТО“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЕЖАНОВО, ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ.”

Срещите ще се проведат на:

01.07.2023 година от 10.00 часа в салона на Кметството на с. Бежаново, адрес  ул. „Плевен” № 57.

01.07.2023 година от 15 часа, в салона на Община Луковит,  адрес гр. Луковит, ул.  „Възраждане” №73

Докладът за ОВОС и всички приложенията към него, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа:

В сградата на Община Луковит, адрес - гр. Луковит, ул.  „Възраждане” №73.

В сградата на Кметство Бежаново, адрес - с. Бежаново, ул. „Плевен” № 57.

В офиса на АСС „Инженеринг” ЕООД – гр. Търговище, ул. „Трети март”№40, гр. Търговище.

В сградата на РИОСВ – Плевен, гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” 1А -  всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: РИОСВ – Плевен, гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” 1.

Писмени становища могат да се предоставят в офиса на АСС „Инженеринг” ЕООД – гр. Търговище, адрес: гр. Търговище ул. „Трети март” №40, и на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Димитър Михайлов Димитров – управител на АСС „Инженеринг“ ЕООД, телефон: +359886393005.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/