ОБЯВА ЗА 80 ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

четвъртък, 10 август 2023 416

Със заповед №РД-322/28.07.2023 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 80 /осемдесет/ вакантни длъжности за войници в гарнизон София. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба.

Към датата на сключване на договора за военна служба, кандидатите трябва да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 44 години. Кандидатите също следва да имат средно или висше образование, да са български граждани, да не са осъждани, срещу тях да няма образувано наказателно производство, да са физически и психически годни за военна служба.

Във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс, който включва извършване на оценка на психологична пригодност, изпит за определяне на физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване.

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 03.11.2023 г.

Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0885 408765; 0886 558614;
  • На интернет страницата на Министерството на отбраната, на интернет страницата и мобилното приложение на Централното военно окръжие;
  • Офисите за военен отчет в общините.

Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/