Обява за 5 вакантни длъжности във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“-гр. Варна

петък, 12 януари 2018 327

Със заповед №ОХ-1273/14.12.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 5 вакантни длъжности във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Варна,  които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията по чл. 141 от ЗОВСРБ. 

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – до 02.02.2018 г.

Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ
    гр. Луковит, Общинска администрация, ул. „Възраждане“ 73, ет. 3, тел.: 0697 53797;
  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната, Централно военно окръжие и Общините.

Споделете:

Свалете в PDF