Обява за 32 вакантни длъжности за оркестранти във военните оркестри на Въоръжените сили

петък, 11 септември 2020 78

Със заповед №ОХ-550/16.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 32 /Тридесет и две/ вакантни длъжности за оркестранти във военните оркестри на Въоръжените сили – гарнизони София, Сливен, Стара Загора, Карлово, Пловдив, Варна, Велико Търново, за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да не са по-възрастни от 40 години, а на лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС, към датата на приемане на военна служба да им остава не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността.

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 23.10.2020 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • Офис за водене на военен отчет в Община Луковит – тел. 0697 53797; 0889 097320;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF