ОБЯВА ЗА 31 ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА В КОМАНДВАНЕТО ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА

петък, 29 юли 2022 191

Със заповед №РД-876/14.07.2022 г. на командира на Командването за логистична поддръжка са обявени 31 /тридесет и една/ вакантни длъжности в Командването за логистична поддръжка – гарнизон Ловеч, за приемане на военна служба на лица, завършили средни или висши училища в страната и чужбина.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от ЗОВСРБ.

Срокът за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен - Ловеч е 26.08.2022 г.

Информация за длъжностите, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 33, тел.: 0885 408765; 0886 558614;
  • Офис за водене на военен отчет в Община Луковит – тел. 0889 097320;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF