Обява за 28 вакантни длъжности за войници в 68-ма бригада „Специални сили“ в гарнизон Пловдив

вторник, 28 ноември 2017 306

 Със заповед №ОХ-1160/08.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 28 вакантни длъжности за войници в 68-ма бригада „Специални сили“ в гарнизон Пловдив, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от ЗОВСРБ.

Срок за подаване на заявления във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН-ЛОВЕЧ – до 26.01.2018 г.

   Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН-ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидатите за времето от 27.03.2018 г. до 29.03.2018 г.

 Информация за изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ
    гр. Луковит, Общинска администрация, ул. „Възраждане“ 73, ет. 3, тел.: 0697 52463;
  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната, Централно военно окръжие и в офисите за водене на военен отчет в общините.

Споделете:

Свалете в PDF