ОБЯВА ЗА 250 ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

вторник, 14 март 2023 545

Със заповед №ОХ-194/07.03.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 /двеста и петдесет/ вакантни длъжности за приемане на български граждани на срочна служба в доброволния резерв.

За времето на изпълнение на службата резервистът получава месечно възнаграждение за заеманата длъжност и присвоеното звание, осигурено му е настаняване. След изпълнение на договора, резервистите могат да бъдат приети на военна служба или на служба в доброволния резерв без провеждане на конкурс. Същите се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация и органите от системата за защита на националната сигурност.

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 28.04.2023 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 0885 408765; 0886 558614;
  • Офис за водене на военен отчет в Община Луковит – тел. 0889 097320;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/