ОБЯВА ЗА 20 ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ

понеделник, 20 юни 2022 80

Със заповед №3РД-530/14.06.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 20 /двадесет/ вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на военна служба на лица, завършили средни или висши училища в страната и чужбина.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите право на пенсия и от 44 години за неупражнилите право на пенсия.

Срокът за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен - Ловеч е 08.07.2022 г.

Информация за длъжностите, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 33, тел.: 0885 408765; 0886 558614;
  • Офис за водене на военен отчет в Община Луковит – тел.: 0697 53797; 0889 097320;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF