Обява за 2 вакантни офицерски длъжности, 3 вакантни сержантски длъжности и 100 вакантни войнишки длъжности във Военноморските сили

понеделник, 03 февруари 2020 219

Със заповеди №ОХ-62/17.01.2020 г. и №ОХ-63/17.01.2020 г. на Министъра на отбраната на Република България във Военноморските сили са обявени 2 /две/ вакантни офицерски длъжности, 3 /три/ вакантни сержантски длъжности за приемане на военна служба  на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) и 100 /сто/ вакантни войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Кандидатите за офицерските и сержантските длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ. Кандидатите за войнишките длъжности следва да не са по-възрастни от 28 години, а лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 41 години.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч:

За офицерските и сержантските длъжности – 28.02.2020 г.;

За войнишките длъжности – 27.03.2020 г.

Информация за длъжностите, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF