ОБЯВА ЗА 150 ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

петък, 17 юни 2022 470

Със заповед №ОХ-571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 /Сто и петдесет/ вакантни длъжности за приемане на български граждани на срочна служба в Доброволния резерв. Продължителността на службата е до 6 месеца, в зависимост от сключения договор. За времето на изпълнение на службата резервистът получава месечно възнаграждение за заеманата длъжност и присвоеното звание, ползва се с правата на военнослужещ от въоръжените сили, осигурено му е настаняване.

На резервистите, изпълняващи служба в Доброволния резерв, ще се предлагат вакантни длъжности за приемане на военна служба / служба в Доброволния резерв без провеждане на конкурс. Същите се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация и в органите от системата за защита на националната сигурност.

Срокът за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен - Ловеч е 06.07.2022 г.

Информация за длъжностите, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 33, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • Офис за водене на военен отчет в Община Луковит – тел.: 0697 53797; 0889 097320;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF