ОБЯВА ЗА 150 ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

сряда, 29 септември 2021 886

Със заповед №ОХ-857/27.09.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 /сто и петдесет/ вакантни длъжности за приемане на български граждани на срочна служба в доброволния резерв. Продължителността на службата е до 6 месеца в зависимост от сключения договор. За времето на изпълнение на службата резервистът получава месечно възнаграждение за заеманата длъжност, присвоено звание и осигурено настаняване. След изпълнение на договора лицата могат да бъдат приети на военна служба и служба в доброволния резерв без провеждане на конкурс. Същите се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация и в органите от системата за защита на националната сигурност.

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 22.10.2021 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • Офис за водене на военен отчет в Община Луковит – тел. 0697 53797; 0889 097320;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Споделете:

Свалете в PDF