Обява на АПИ за инвестиционно предложение: Технически проект за обект АМ "Хемус" - Етап 1

петък, 05 януари 2018 1510

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Агенция „Пътна инфраструктура" със седалище:
гр. София 1606, бул. „Македония № 3

 

СЪОБЩАВА
За следното инвестиционно предложение:

Технически проект за обект АМ „Хемус" - Етап 1 в участъци:

  • участък I – от км 87+800 до пресичането с път Ш-307 (край на км 103+060), включително пътен възел „Дерманци", с приблизителна дължина 15.26 km
  • участък II – от края на пътен възел „Дерманци" (след пресичане с път Ш-307 – км 103+060) до пресичането с път Ш-3005, включително пътен възел „Каленик" (край на км 122+260), с приблизителна дължина 19,20 km

с обща приблизителна дължина 34,46 km

За разглежданите участъци от АМ „Хемус" има разработен идеен проект с габарит Г 29 и проектна скорост 140 км/час. Разработеният проект е по следата на одобреното от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) трасе на АМ „Хемус". Реализирането на трасето по този вариант обаче изисква значителни инвестиции, тъй като теренът през който преминава пътното трасе е с планински характер и силно пресечен, в резултат на което са проектирани много на брой виадукти и други съоръжения, включително тунели.

След анализ на идейното решение, Агенция „Пътна инфраструктура" възложи разработването на проект с проектна скорост 120 км/час и габарит Г 27, като освен това се потърси възможност за оптимизиране на трасето чрез разработването на вариантни решения, разположени в максимална близост до одобрения от МОСВ вариант. Целта е намаляването на височината и дължината на големите съоръжения, включително и на тунелите, оптимизиране на местоположението и вида на пътните възли.

 

Повече подробности за предвижданията на инвестиционното предложение са представени в уведомлението на Агенция „Пътна инфраструктура", което е достъпно на официалната й интернет страница:

www.api.bg ►раздел „Нормативна база" ►подраздел „Документи".

Писмени становища могат да се представят в Агенция „Пътна инфраструктура" на адрес:
гр. София, бул. „Македония" № 3.
Телефон за контакти: 02/952 1993; 02/9173 295


Споделете:

Свалете в PDF