ОБЩИНА ЛУКОВИТ УВЕЛИЧАВА КАПАЦИТЕТА НА СГРАДАТА НА ДГ „СЛЪНЦЕ“

четвъртък, 08 октомври 2020 123

Община Луковит увеличава капацитета на сградата на Детска градина „Слънце“ в гр. Луковит чрез обособяване на още една детска група и помещения с присъщите им предназначения.

За изграждане на пристройка и надстройка на съществуващата сграда на детското заведение са отпуснати средства в размер на 570 000 лв. с Постановление на Министерски съвет №348 от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.

Двуетажната, масивна сграда на ДГ „Слънце“ е построена през 1970 г. На първия и втория етаж са разположени общо четири целодневни градински групи с деца. В свързано застрояване и чрез топла връзка с основната сграда е изградена спомагателна едноетажна сграда, в която са разположени кухня-майка, перално-сушилни помещения и котелно помещение.

Новоизграждащата се пристройка е едноетажна (без сутерен), със стоманобетонна скелетна конструкция, съпътстваща с всички части на ново строителство – архитектура, конструкции, електро, ВиК, ОВ и ЕЕ. Застроената площ е 350 кв. м. Като най-благоприятно място за разполагане на пристройката е избрана югоизточната част на парцела. Ще се изгради топла връзка с единствено долепяне на пристройката при съществуващия централен вход на сградата. В изпълнение на националното законодателство са предвидени и достъпни маршрути за хора с увреждания.


Споделете:

Свалете в PDF