ОБЩИНА ЛУКОВИТ УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДЕН FUTUR@ PROJECT

петък, 08 ноември 2019 241

Община Луковит взе участие в международния проект @ctive Dialogue on Cultural Heritage for the Future Europe”FUTUR@ Project, финансиран с подкрепата на Европейския съюз по програма „Европа за гражданите“, направление 2 – мярка 2.2 „Мрежи от градове“. Водеща организация по проекта беше италианската община Вилафранка Тирена.

Проектът имаше за цел да създаде солидна и дългосрочна транснационална мрежа сред участващите европейски организации и общини, която да е отворена към ценностите на приятелството, солидарността, междукултурния диалог и взаимодействието между гражданите

Първата конференция по проекта се проведе през декември 2018 г. във Вилафранка Тирена (Италия), втората – през март 2019 г. в Сантяго де Компостела (Испания), третата – през юли в Хамбург (Германия), четвъртата – през септември в Будапеща (Унгария), а последната – през октомври в Малта.

Многообразието се възприемаше не като фактор за разделение, а за сплотеност и диалог, пораждащ нови идеи. Културното обогатяване по време на проектните дейности и взаимното опознаване на различните, исторически обусловени идентичности дадоха възможност да се откроят инструменти за планиране на общо европейско бъдеще, което да бъде споделено.

Описание на проекта (EN)
Проектни дейности (EN)

 


Споделете:

Свалете в PDF