ОБЩИНА ЛУКОВИТ РАЗКРИВА ДОПЪЛНИТЕЛНА СОЦИАЛНА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА

вторник, 17 март 2020 1204

Във връзка с извънредното положение в Република България, Община Лукови разкрива допълнителна услуга за самотноживеещи възрастни хора и хора с увреждания (които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по ЗПЛ), за хора под карантина и за самотни родители на малки деца.

В дните от понеделник до петък нуждаещите се лица могат да подават заявки за доставка на хранителни продукти от първа необходимост и лекарствени средства към кметствата по населени места и на следните телефони:

  • За Община Луковит - 0879 401352;
  • За Домашен социален патронаж - 0879 325901.

Когато заявката се направи във времето от 08:00 до 12:00 часа, доставките ще се извършват в рамките на същия ден, на адрес „до врата“. Когато заявката се подаде във времевия интервал от 13:00 до 17:00 часа, доставянето на продуктите и медикаментите ще се осъществява на следващия ден, отново на адрес „до врата“.

Заявката трябва да съдържа име и фамилия на нуждаещия се, точен адрес, както и какви храни и лекарства са необходими. Заявителят ще заплаща единствено стойността на стоките, а транспортът ще бъде безплатен.

Новата допълнителна услуга е свързана с необходимостта от ограничаване излизането на тези групи граждани, които са най-уязвими. По този начин се разширява обхватът на предоставяните услуги „Домашен социален патронаж“ и „Патронажна грижа“. Техните потребители ще продължат да бъдат обслужвани по досегашния ред, докато новата услуга е предназначена само за необхванатите нуждаещи се лица. За организирането ѝ ще се мобилизират собствени ресурси на Община Луковит, като се гарантират необходимите санитарно-хигиенни изисквания и се вземат всички мерки за безопасност.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/