ОБЩИНА ЛУКОВИТ ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ В ЛУКОВИТ“

вторник, 05 октомври 2021 143

На заключителна пресконференция Община Луковит представи резултатите от изпълнението на проект „Социално-икономическа интеграция в Луковит“. Събитието се състоя в рамките на двудневен семинар, провел се на 4 и 5 октомври 2021 г. в зала „Луковит“ на хотел „Дипломат Плаза“ гр. Луковит. Участие взеха екипът на проекта и представители на партньорите, експерти от Областен информационен център - Ловеч и представители на медиите БТА, БНР, „Зетра“ и „Ловеч Днес“.

Проектът е финансиран от две оперативни програми – ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, по интегрирана процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1“.

Главната цел на проекта е чрез взаимно допълващи се мерки по двете оперативни програми да бъде оказана подкрепа на най-бедните и уязвими семейства в община Луковит. Обща му стойност е 1 022 011,10 лв., от които по ОП РЧР – 633 926,21 лв. и по ОП НОИР – 388 084,89 лв. Бенефициент е Община Луковит, а партньори са училищата СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит, ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево, НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит и Сдружение „Знание“ гр. Ловеч.

Представени бяха резултатите и количествените индикатори от изпълнението на проекта, както и процесът на мониторинг и анализ на въздействието на интегрираните проектни дейности.

Като индикатор за резултат и гаранция за устойчивостта на проекта беше отчетено създаването на работещ Център за обществена подкрепа /ЦОП/ в гр. Луковит с изнесен Общностен център в ромския квартал в града. ЦОП/общностен център за деца и семейства е одобрен за финансиране след приключване на проекта като делегирана от държавата дейност и ще продължи да предоставя почасови консултативни и информативни социални услуги за най-уязвимите деца, лица и семейства.

Дейностите по ОП НОИР също бяха отчетени като успешни, най-вече школите за подготовка за матури и НВО в 7 клас и проектно-базираното обучение.

Участниците подчертаха необходимостта да се работи и директно в общността. Предложенията на Местната активна група в гр. Луковит, създадена по Програма РОМАКТ, залегнаха в някои от проектните дейности и дадоха изключително добри резултати – например включването на училищни образователни медиатори от ромската общност и тяхната работа, особено в извънредната ситуация поради COVID-19. Работата на Сдружение „Знание“ в общността обхвана деца, младежи и семейства с цел формиране на правилни модели на поведение в критични ситуации, работа в екип и лидерство, социални компетентности и инициативност – трудни и бавни процеси, но необходими за създаването на ново гражданско общество.

Проектът продължи 32 месеца и приключва на 31 октомври 2021 г.


Споделете:

Свалете в PDF