ОБЩИНА ЛУКОВИТ ПРЕДПРИЕ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ БОЛЕСТТА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ (ПТИЧИ ГРИП)

сряда, 12 февруари 2020 1197

Община Луковит е в повишена епизоотична готовност по отношение на болестта Инфлуенца по птиците. По този повод на 10 февруари 2020 г. се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия, свикано в изпълнение на Заповед №79 от 07.02.2020 г. на кмета на Община Луковит и във връзка със Заповед №РД11-252 от 23.01.2020 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/.

Комисията, под председателството на заместник-кмета Георги Георгиев, обсъди и прие конкретни мерки за предотвратяване проникването на болестта на територията на общината.

Собствениците на обекти с птици е необходимо да ги отглеждат на закрито или в ограждения, които не позволяват контакт с диви птици. Същевременно следва да въведат пълна забрана за недопускане на външни лица в обектите, както и строги мерки за наличния обслужващ персонал. Фуражът и използваните храни трябва да се съхраняват в закрити помещения и при строга хигиена.

Забранява се провеждането на изложби и пазари на птици на територията на община Луковит. С оглед на превенцията, ветеринарните специалисти в населените места следва да повишат вниманието за състоянието и промяната в поведението на птиците.

Директорите на държавните горски стопанства на територията на общината и членовете на ловно-рибарското дружество ще наблюдават за наличие на клинични признаци и промяна в поведението на дивите птици. Органите на РУ на МВР ще засилят контрола на превозните средства, транспортиращи птици, фуражи, продукти и суровини от животински произход, които не са претърпели термична обработка.

При констатирани отклонения в здравословното състояние на отглежданите птици, собствениците незабавно трябва да информират ветеринарния лекар или кмета на населеното място. От своя страна ветеринарните контролни органи следва незабавно да уведомят Областна дирекция по безопасност на храните-Ловеч, при открити мъртви или показващи нетипично поведение птици в района.

Инфлуенцата по птиците (Avian Influenza, Птичи грип) е силно заразно вирусно заболяване по домашните и дивите птици, характеризиращо се с тежки неврологични нарушения, хеморагична диатеза и лезии по различните органи и системи, което може да доведе до 100% смъртност при кокошевите птици.

Протокол №1 от 10.02.2020 г. от заседание на Общинска епизоотична комисия

Заповед №79 от 07.02.2020 г. на кмета на Община Луковит за свикване на Общинска епизоотична комисия във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната по отношение на болестта Инфлуенца по птиците

Заповед №74 от 05.02.2020 г. на кмета на Община Луковит за назначаване на Общинска епизоотична комисия

Видео


Споделете:

Свалете в PDF