ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

четвъртък, 29 февруари 2024 731

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома за завършено средно образование;
 • Заявление по образец.

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Луковит. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес https://www.lukovit.bg/ - в прикачения файл към настоящата публикация.

 Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование;
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност;
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността;
 • Владеене на езика на общността;
 • Комуникативни умения;
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet).

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 22.03.2024 година.

Документите се подават в деловодството на Община Луковит (гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73) от 29.02.2024 година.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”:

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване;
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
 • Подпомагане при попълване на различни документи;
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Други условия:

Преди постъпване на работа одобреният кандидат трябва успешно да завърши специализиран курс за здравен медиатор

 

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

 

Файлове:

1 - Образец на заявление


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/