ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВЪНШЕН АВАРИЕН ПЛАН НА ПРЕДПРИЯТИЕ С ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ „ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД

четвъртък, 10 август 2023 329

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

На основание чл. 108, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА

 

Открит обществен достъп до документи по чл. 108, ал. 3 от ЗООС за приемане на Външен авариен план на предприятие с висок рисков потенциал „Полихим-СС“ ЕООД, производствена база гр. Луковит, общ. Луковит, ул. „Възраждане“ № 139.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 10.08.2023 г. до 24.08.2023 г. в стая № 30 в сградата на Община Луковит, с адрес: гр. Луковит, ул. „Възраждане“ № 73 и на интернет страницата на Община Луковит – https://www.lukovit.bg

Лице за контакти: Иван Киров – служител ОМП в Община Луковит.

Писмени становища, коментари, мнения и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на Община Луковит, както и на електронен адрес: [email protected].

 

 

Файлове:

1 - ВЪНШЕН АВАРИЕН ПЛАН С ПРИЛОЖЕНИЯ - ПРОЕКТ


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/